პირველი სლაიდის სათაური

აქ დავწერთ ტექსტს ამ სლადის განმარტებით 1140

მეორე სლაიდი

აქ დავწერთ ტექსტს ამ სლადის განმარტებით 1140

მესამე სლაიდი

აქ დავწერთ ტექსტს ამ სლადის განმარტებით 1140

მეოთხე სლაიდი

აქ დავწერთ ტექსტს ამ სლადის განმარტებით 1140

ზეპირი ანგარიში მათემატიკაში

ბოლო კვირის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ ივარჯიშოთ ზეპირ მათემატიკურ ანგარიშში იმდენჯერ, რამდენჯერაც მოგინდებათ, მაგრამ 25 იანვარს დაჯამდება მხოლოდ შეჯიბრის ანგარიშები.შეგახსენებთ, შეჯიბრში მხოლოდ ერთხელ შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება. შეჯიბრში მონაწილეობისთვის წევრის სახელის და პაროლის შეყვანის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს შესვლა.


 
ხოლო შემდეგ დააჭირეთ წარწერას შეჯიბრი,  (1)


შემდეგ კი წარწერას I ეტაპი.  (2)

ეს უკვე ოფიციალური შეჯიბრებაა და აქ მხოლოდ ერთხელ შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება. შეჯიბრის დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოში

ასევე შეჯიბრში მონაწილეობამდე თქვენ შეგიძლიათ ივარჯიშოტ სავარჯიშო დარნაზში და მოინჯოთ თქვენი ძალები

შემეგ სურათებზე ნაჩვენებია ვარჯიშის ეტაპები საყვარელ სამჭიდში


შეიყვანეთ მონაწილის სახელი და პაროლი. დააჭირეთ შესვლას
დააჭირეთ ზეპირ ანგარიშს
დააჭირეთ სავარჯიშო დარბაზს
მიუთითეთ სქესიდააჭირეტ რომელიმე ტამაშის სტანდარტულ ან სპრინტ ვერსიას


 ან ივარჯიშეთ საყვარელ სამჭიდში
დააჭირეთ საყვარელ სამჭიდს
 დააჭირეთ მიმატებას
დააჭირეთ დაწყებას
დააჭირეთ დაწყებასდააჭირეთ გამრავლებას

დააჭირეთ დაწყებას
ითამაშეთ

დააჭირეთ დაწყებას
დააჭირეთ შედარებას

 დააჭირეთ დაწყებას

დააჭირეთ დაწყებას

,  მაგრამ მხოლოდ

ვინჩესტერის სტრუქტურაამ სურათზე თქვენ ნახავთ დისკის სტრუქტურას, ძალიან ხშირად მე ვიყენებ ტერმინებს სექტორი, მხარე, კლასტერი... ვნახოთ ეს რა არის

დავიწყოთ იქიდან, რომ ვინჩესტერი პლასტინებისგან შედგება. შემდეგ სურათებზე ეს პლასტინები აშკარად ჩანს. შეგიძლიათ გაადიდოთ ეს სურათი...
თითოეულ პლასტინას აქვს  2 წამკითხველი თავაკი ზევიდან და ქვევიდან.ეს თავაკები არ ეხებიან დისკის ზედაპირს, მაგრამ მაქსიმალურად ახლოს არიან დისკის ზედაპირთან. დისკები ერთიდაიგივე სიჩქარით მუდმივად ტრიალებენ, ხოლო წამკითხველი თავაკები გადაადგილდებიან დისკის ზედაპირზე და ახდენენ ინფორმაციის ჩაწერას ან კითხვას. 

თავდაპირველი ფორმატირების დროს ხდება პლასტინების ასე ვთქვათ გადანომრვა — Low Level Formatting. ამ პროცესის შედეგად ხდება პლასტინების ლოგიკური სტრუქტურირება. (და არა ფიზიკური). სულ ვინჩესტრეზე არსებობს 0-დან 1023-მდე ბილიკი (ანუ 1024). ნახეთ სურათი. წითელი ფერით ნაჩვენებია ერთ-ერთი ბილიკი (A). ბილიკი დაყოფილია სექტორებად. სექტორი არის ვინჩესტრეზე მინიმალური დამისამართებული ერთეული. სექტორი შეიძლება იყოს 512 ბაიტის ტოლი. ოპტიკურ დიკებზე 2048. დღეისთვის ვინჩესტრების სექტორები 4096 ბაიტის ტოლ სექტორებად დაიყოფა. რაც მეტია სექტორების რაოდენობა, მით მეტია ვინჩესტერის მოცულობა. როგორც გითხარით, ბილიკების რაოდენობა ლოგიკურ დისკზე უცვლელია.

ბილიკების დანომვრა ხდება გარე ზედაპირიდან. ცენტრთან არის ბილიკი N1023  :). რადგან 512 ან თუნდაც 4096 ბაიტი დღეისთვის საკმაოდ მცირე მოცულობაა და ფაილების უმეტესობის შესანახად ეფექტური არაა. ამიტომ ხდება სექტორების დაჯგუფება. ასეთ სექტორებს კლასტერები ეწოდებათ, სურათზე  (D) ნიშნით და მწვანე ფერით სწორედ ასეთი კლასტერია ნაჩვენები. კლასტერის რიცხვი ყოველთვის 2 რომელიმე ხარისხია.  

ახლა კი რამდენიმე სიტყვით ვინჩესტერის ლოგიკურ დაყოფაზე:

ვინჩესტერის ლოგიკურ (ნუ პროგრამის დახმარებით) დაყოფას რამდენიმე შემთხვევაში მიმართავენ

1. როცა უნდათ ერთიდაიგივე  ოპერაციულ სიტემაში ოპერაციული სისტემის და პროგრამული პაკეტების ფაილები განცალკევდეს მომხმარებლის მიერ  შექმნილი ფაილებისგან

2. ერთ ფიზიკურ დისკზე უნდათ სხვადასხვა ოპერაციული სისტემის ფაილები განათავსონ

3. როცა უნდათ რომ ერთ დანაყოფზე მანიპულირებამ გავლენა არ მოახდინოს დანარჩენ მონაცემებზე

4. როცა მიზანშეწონილია სხვადასხვა ზომის კლასტერების არსებობა

ვინჩესტრეზე არსებული დანაყოფების შესახებ ინფორმაცია ინახება დანაყოფთა ცხრილში, რომელიც MBR-ის ნაწილს წარმოადგენს. MBR განთავსებულია მყარი დისკის პირველ ფიზიკურ სექტორში (დასაწყისშივე).

დანაყოფი შეიძლება იყოს ძირითადი (აქტიური) ან დამატებითი .

ყველა ძირითადი (აქტიური) დანაყოფის პირველ სექტორში განთავსებულია ჩამტვირთველი სექტორი (boot record), რომელიც პასუხისმგებელია ამ დანაყოფიდან ოპერაციული სისტემის ჩატვირთვაზე. ასევე მთავარ ჩამტვირთველ ჩანაწერში განთავსებულია ინფორმაცია, იმის შესახებ, თუ რომელი ძირითადი განაყოფი იქნება გამოყენებული ოპერაციული სისტემის ჩასატვირთად.

MBR-ში განაყოფთა ცხრილისთვის გამოყოფილია 64 ბაიტი (!), თითოეული ჩანაწერი 16 ბაიტს იკავებს. ამრიგად ადვილად დავითვლით, რომ MBR მოდელში მხოლოდ 4 დანაყოფი შეიძლება გვქონდეს. მოგვიანებით შემუშავდა ახალი ვერსია (EBR) სადაც უკვე ლოგიკური დანაყოფების რაოდენობაზე შეზღუდვა მოხნილია. ამ ვარიანტში ძირითადი დანაყოფის გარდა შემოდის გაფართოებული განაყოფის ცნება, რომელიც უშუალოდ არ შეიცავს ფაილურ სიტემას, არამედ მხოლოდ დანაყოფების ცხრილზეა პასუხისმგებელი  :)  ასევე დათოს ბლოგზე თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ პოსტს GPT და MBR შედარებას, სადაც მოთხრობილია აღნიშნული პრობლემის თანამედროვე გადაწყვეტილებაზე.

MBR წესების მიხედვით ერთ ფიზიკურ დისკზე შესაძლებელია მხოლოდ ერთი დამატებითი დანაყოფის ქონა. ანუ გამოდის რომ შესაძლებელია გვქონდეს 3 ძირითადი და ერთი დამატებითი განაყოფი. მაგრამ ზოგიერთ ოპერაციული სიტემას მხოლოდ ძირითადი დანაყოფიდან შეუძლია ჩატვირთვა. ასევე ვინჩესტერის დამყოფი ზოგიერტი პროგრამები ვერ ახერხებენ ერთზე მეტი ძირიტადი დანაყოფის შექმნას.

ამ შეზღუდვების გვერდის ავლა შესაძლებელია არამაიკროსოფტისეული პროგრამული პაკეტების გამოყენებით. ჩემი ფავორიტია Partition Magic (თუმცა დაბერდა, მაგრამ ბებერი ხარის რქებიც ხნავენო...)


ახალ კომპიუტერებში გამოიყენება UEFI  (Unified Extensible Firmware Interface) მოდელი, რომელიც წარმოადგენს ოპერაციულ სისტემასა და მოწყობილობათა დაბალი დონის ფუნქციების მმართველ მიკროპროგრამებს შორის ინტერფეისს. მისი დანიშნულებაა სისტემის ჩართვისას მოწყობილობათა კორექტული ინიციალიზაცია და მართვის გადაცემა ოპერაციული სისტემის ჩამტვირთველისთვის. ამ მოდელმა უნდა შეცვალოს BIOS — ინტერფეისი, რომელიც IBM თავსებად კომპიუტერებზე მანამდე გამოიყენებოდა.

ეს მოდელი უამრავ მოწყობილობას მოიცავს, ხოლო ამ პოსტში მე მხოლოდ ვინჩესტრებს ვეხები. ამიტომ მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ ვინჩესტერების MBR სტანდარტულ დანაყოფის მაგივრად UEFI თავსებად ვინჩესტერებში გამოიყენება GPT ტექნოლოგია, რომლის შესახებ ინფორმაცის როგორც ვთქვი დათოს ბლოგზე შეგიძლიათ გაეცნოთ

დამატებით  


GPT vs MBR

ჰმმმ, დიახაც, თუ თქვენ ვინ 8.1 ან 10 ვერსიის დაყენებას ეცდებით და ვინჩესტერის დაფორმატებას ეცდებითმ თუ თქვენ UEFI თავსებადი კომპიუტერი (მაზერი) და ვინჩესტერი გაქვთ, საინსტალაციო პაკეტი ვინჩესტერის დასაფორმატებლად  GPT მოდელის გამოყენებას გირჩევთ.

GPT GUID (Globally Unique IDentifiers) Partition Table არის ახალი ტექნოლოგია, რომელმაც MBR უნდა შეცვალოს. ამ ტექნოლოგიას უმარავი უპირატესობა აქვს, მაგრამ MBR კვლავინდებურად შედარებით თავსებადი და ზოგიერთ სიტუაციაში შეუცვლელი ინსტრუმენტია ჯერჯერობით. ამასთან GPT თავსებადია Mac OS X, Linux და სხვა ოპერაციულ სიტემებთან.ვინჩესტერს, პირველ გამოყენებამდე დაფორმატება სჭირდება. MBR და GPT საშუალებას იძლევა ვინჩესტერზე ინფორმაცია ორი განსხვავებული წესით შევინახოთ. ეს წესი განსაზღვრავს თუ სად იწყება განაყოფი, რომელი სექტორი რომელ განაყოფს ეკუთვნის, რომელი განაყოფია ჩამტვირთველი და ა.შ.


MBR სტანდარტი 1983 წელს გამოაქვეყნა IBM-მმა PC DOS 2.0 ში. ამ სტანდარტის მიხედვით ჩამტვირტვ ელი სექტორი განლაგებულია დისკის ფიზიკურ დასაწყისში. ეს სექტორი შეიცავს ოპერაციული სისტემის ჩამტვირთველს და ვინჩესტერის ლოგიკური განაყოფების ცხრილს. ჩამტვირთველი წარმოადგენს სხვა ადგილას განთავსებული სრული ჩამტვირთველის კოდის დასაწყისს. თუ თქვენ Windows ოპერაციულ სიტემას ხმარობთ, MBR დაზიანების ან წაშლის შემთხვევაში ოპერაციული სისტემა ვერ ჩაიტვირთება. ასევე თუ თქვენ Linux ოპერაციუ სისტემას დააყენებთ, MBR ში ასევე განთავსდება GRUB.


MBR მხოლოდ 2 ტბ-მდე ვინჩესტერებს კითხულობს, ასევე მხოლოდ 4მდე ძირითადი ნაწილის შექმნა შეუძლია. თუ მეტი გინდათ, უნდა შექმნათ ერთი გაფართოებული დანაყოფი, რომელშიც უკვე შექმნით დანარჩენ განაყოფებს. ეს ასე ვთქვათ წახაკერებაა...

რაც შეეხება GPT აქ ვინჩესტერის ზომა  18 ჰექსაბაიტია.


 GPT არის ახალი სტანდარტი, რომელიც თანდათან ცვლის MBR-ს. ეს ცლილება ასევ დაკავშირებულია BIOS უკვე მოძველებულ სიტუაციასთან. BIOS-სს ცვლის UEFI. შედეგად თქვენი დისკის ყველა ახალი დანაყოფი არის გლობალური უნიკალური იდენტიფიკატორი. ამ სისტემას არ აქვს MBR დამახასიათებელი შეზღუდვები. ზომა მხოლოდ ოპერაციული სიტემით და მისი ფაილური სიტემით იქნება შეზღუდული. GPT შესაძლებლობას იძლევა გამოყენებული იყოს დანაყოფების თითქმის შეუზღუდავი რაოდენობა, ეს დამოკიდებული ქინბა ოპერაციულ სიტემაზე. ვინდოუსში შესაძლებელია GPT დისკზე 128  დანაყოფის შექმნა. და თქვენ არ მოგიწევთ გაფართოებული დანაყოფის შექმნა, როგორც მანამდე.

MBR-დისკზე დანაყოფის და ჩატვირთვის მონაცემები ერთ ადგილას ინახება. თუ ეს მონაცემები დაზიანდა, თქვენ პრობლემა შეგექმნებათ. GPT ამ მონაცემების მრავალ ასლს ინახავს ვინჩესტერის სხვადასხვა ადგილას, და მისი დაზინება ნაკლებ სავარაუდოა. ასევე შესაძლებელია აღდგენაც.  GPT ასევე აკეთებს მონაცემთა ციკლურ შემოწმებას უწესივრობის აღმოფხვრის მიზნით. ასეთის არსებობის შემთხვევაში კი ჩანაწერების აღდგენა შესაძლებელია ვინჩესტერის სხვა ადგილიდან. MBR ასეთი რამ საერთოდ არ იყო და პრობლემას მხოლოდ მაშინ ნახავდით, როცა მისი გამოსწორება უკვე შეუძლებელი იყო.


ვინდოუს ოპერაციულ სიტემაში GPT სისტემის გამოსაყენებლად აუცილებელია UEFI სისტემაც. ასევეა ყველა სხვა ოპერაციული სიტემებიც


პირველი ვებსერვერის სურათი

ეს არის მსოფლიოში პირველი ვებსერვერის სურათი. ყველაფერი ბანალურად და საწყლად გამოიყურება. NeXT -ის ამ სამუშაო სადგურს (workstation NeXTcube) ტიმ ბერნს-ლი პირველ სერვერად იყენებდა. ის რაც ამ სურათზეა ნაჩვენები, CERNის  2005 წლის Microcosm მუზეუმში 2005 წელს იყო წარმოდგენილი. დოკუმენტი, რომელიც კლავიატურაზე დევს, არის "Information Management: A Proposal," (ინფორმაციის მენეჯმენტი: შეთავაზება) დოკუმენტის ასლი. ეს დუკუმენტი კი საფუძვლად დაედო დღევანდელ ინტერნეტსამყაროს კონცეფციას.  

ნაწილობრივ მოხეული ტექსტი კუბის სტიკერზე გამცნობთ, რომ „ეს მანქანა არის სერვერი. არ გამორთოთ კვება“.

მაგიდაზე გადაშლილი წიგნი კი არის „Enquire Within upon Everything“ (მე რამდენადაც ვხდბი ეს არის 1884 წელს გამოცემული ენციკლოპედიური ხასიათის ნაშრომი, რომელიც როგორც ჩანს ავტორის სიკვდილის შემდეგ გამოიცა)ეს კი გუგლის დღევანდელი ერთერთი დატაცენტრის სურათიაესეც პოსტი გუგლის დატაცენტრზე

წყარო:

geogebra პითაგორას თეორემა

როგორ ვასწავლოთ მათემატიკა კომპიუტერით„მორჩით ბავშებს ასწავლოთ გამოთვლები, ასწავლეთ მათემატიკა“. საფონდო ბირჟის ქარალდების დასტებიდან კაცობრიობის უდიდეს სულისშემძვრელ ქმნილებებამდე ყველაფერი მათემატიკით საზრდოობს. მაგრამ ბავშვები წლიდან წლამდე მათემატიკის მიმართ ინტერესს კარგავენ. კონრადის აზრით ეს იმიტომ ხდება, რომ ბავშებს ასწავლიან ხელით (ქვეშმოწერით, რვეულში) გამოთვლებს. ეს კი არამარტო დამთრგუნველია, არამედ არაფერი აქვს საერთო რეალურ მათემატიკასთან და არც დღევანდელკ რეალურ სამყაროსთან.

კონრადმა წამოაყენა რევოლუციური იდეა: ბავშვებს ასწავლეთ მატემატიკა კომპიუტერული პროგრამირების დახმარებით.....პ.ს. ეჰ, რატომ მაქვს ისეთი შეგრძნება, რომ ნამეტნავათ ადრე ვარ დაბადებული?

იდეა კაია, მარა, ნეტა სად ვნახოთ კადრები....


აი ერთი მაგალითი
გუგლი რომ ადამიანი იყოს

მართლაც, რა მოხდებოდა გუგლი რომ ადამიანი იყოს?  რომელი მოგეწონათ?  თქვენი თავი სად ამოიცანით?  :)

ზეპირი მათემატიკური ანგარიში.

ამ პოსტით მინდა მოგითხროთ „მიკსიკე საქართველოს“ პროექტის შესახებ რომელსაც ახორციელებს კომპანია მიკსიკე ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს (Estonian Development Cooperation) განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით http://vm.ee/en. ამ ეტაპზე მუშაობს ქართულენოვანი საიტი, სადაც დარტეგისტრირებულ მოსწავლეებს საშუალება აქვთ ერთმანეთს შეეჯიბრონ ზეპირ მათემატიკურ ანგარიშში. ამიტომაც ალბათ ამ კონკურსით მათემატიკის მასწავლებლები დაინტერესდებიან. დამიჯერეთ, საკმაოდ ხალისიანი გასართობია ბავშვებისათვის.  პრომო ვიდეოში ნაჩვენებია რომ მოსწავლე 

შეჯიბრება და მონაწილეობა უფასოა. ის წარიმართება ინტერნეტში და მოსწავლეს შეუძლია ნებისმიერ დროს ითამაშოს. თითოეული თამაში შემდეგ დგება რეიტინგი. კონკურსი გაიმართება სამ ეტაპად და საბოლოო ეტაპზე ყველაზე მაღალი რეიტინგის მქონე ჯგუფებს მიიწვევენ დასწრებულ ფინალზე.


ამ პოსტის ყველა დაინტერესებულ პირს გთხოვთ შეხვიდეთ საიტზე  და დარეგისტრირდეთ. 

შეგიძლიათ ნახოთ რეგისტრაციის დამხმარე ვიდოინსტრუქცია.რეგისტრაციის გავლის შემდეგ საჭიროა მიიღოთ პედაგოგის უფლებები. ამისთვის თქვენი მომხმარებლის სახელი უნდა აცნობოთ საიტის ადმინისტრაციას ელ-ფოსტის დახმარებით milla@miksike.ee მისამართზე. ხოლო შემდეგ დაარეგისტრიროთ და თამაშში ჩართოთ თქვენი მოსწავლეები.

მე ასეთი ტექსტი გავუგზავნე


Pls. add my user account to teachers accountmy login ----------- (აქ თქვენი Username ჩაწერეთ)BR, ------------ (აქ თქვენი სახელი)


ნახეთ საიტის გამოყენების ვიდეოინსტრუქცია
მასწავლებელს თავისი მოსწავლეებისთვის შეუძლია შექმნას კონკურსი
ასევე პედაგოგებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ პროექტის მხარდამჭერ ჯგუფს ფეისბუკზე, სადაც შეუძლიათ გამოაქვეყნონ პოსტები მათ მიერ გაწეული აქტივობების შესახებ, ან დასვან კითხვები და კოლეგებს გაუზიარონ შთაბეჭდილებები

რეგისტრაცია და მონაწილეობა ყველა ეტაპზე უფასოა.


გისურვებთ წარმატებებს და ხალისიან თამაშს
ტრენინგების კრედიტები


კრედიტი გამოითვლება  საკონტაქტო და არასაკონტაქტო საათების ერთობლიობიდან.


1. „ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზო კურსი მასწავლებლებისთვის“ - 24 საკონტაქტო სთ, 6 არასაკონტაქტო სთ, 1 კრედიტქულა

2. „ინფორმაციულ-საკომუნიკაცი ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში“ - 39 საკონტაქტო სთ, 11 არასაკონტაქტო სთ, კრედიტქულა

3. „ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრაცია“ - 36 საკონტაქტო სთ, 14 არასაკონტაქტო სთ, კრედიტქულა

4. „1:1 ელექტრონული სწავლების დანერგვა“ - 35 საკონტაქტო სთ, 10 არასაკონტაქტო სთ, 1.5 კრედიტქულა

5. „შებრუნებული საკლასო ოთახი“ - 20 საკონტაქტო სთ, 5 არასაკონტაქტო სთ, 1კრედიტქულა

6. „ტექნოლოგიების (მომავლის კაბინეტი, სმარტბორდი) გამოყენება სასწავლო პროცესში“ - 6 საკონტაქტო სთ, 5 არასაკონტაქტო სთ, 0.5 კრედიტქულა

7. „Edmodo - ვირტუალური საკლასო ოთახი“ - 6 საკონტაქტო სთ, 5 არასაკონტაქტო სთ, 0.5კრედიტქულა

8. „ვიდეო, როგორც სასწავლო რესურსი“ - 4 საკონტაქტო სთ, 1 არასაკონტაქტო სთ

9. „ელექტრონული სასწავლო რესურსების მომზადება ანიმოტოს გამოყენებით“ - 4 საკონტაქტო სთ, 1 არასაკონტაქტო სთ

10. „HTML ენის სწავლების მეთოდიკა მეექვსე კლასში“ - 6 საკონტაქტო სთ, 5 არასაკონტაქტო სთ, 0.5 კრედიტქულა

11. „ინფორმაციულ- საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზო კურსი სკოლის ბიბლიოთეკარებისთვის“ - 24 საათი

12. ზოგადი კურსი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის - 20 საკონტაქტო სთ, 5 არასაკონტაქტო სთ, კრედიტქულა


პ.ს  ეს არისჩვენი ტრენინგმოდულების კრედიტების რაოდენობა, თუმცა როგორ მოხდება შემდეგ ამ კრედიტის გადაცემა ამას სქემის სამსახური დაარეგულირებს.

html კოდის აკრეფის ტექნიკა

HTML (და პროგრამული) კოდი თავისებურად იკრიფება . დააკვირდით და სცადეთ დაიცვათ გამოყენებული ტექნიკა


დამატებითი წყაროები:
http://codeguide.co/
http://cssguidelin.es/