პირველი სლაიდის სათაური

აქ დავწერთ ტექსტს ამ სლადის განმარტებით 1140

მეორე სლაიდი

აქ დავწერთ ტექსტს ამ სლადის განმარტებით 1140

მესამე სლაიდი

აქ დავწერთ ტექსტს ამ სლადის განმარტებით 1140

მეოთხე სლაიდი

აქ დავწერთ ტექსტს ამ სლადის განმარტებით 1140

ქართულენოვანი პაკეტები სკოლებში

აქ ჩავსვამ ფეისბუკის ჯგუფში გამოქვეყნებული პოსტის ასლს. ხოლო თვით პოსტის გამოცხობა დილის კომენტარებმა გადამაწყვეტინა რომელიც მაიკროსფტის პროდუქტების გაქართულებას შეეხებოდა. თემა ჩემთვის კვლავ აქტუალურია და ახლა ფაზში გადადის :)   ბარემ იმ ჯგუფში მინისტრასაც მოვნიშნავ, (ახლა მოდაშია მაინც),  კიდევ ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრს და კიდევ ჩემს მოწინააღმდეგე და მომხრე მეგობრებს. ცოტა მოგვიანებით ზაზასთან ერთად გავივლი თემას გამოკითხვეის შესახებ  :)  
გაქართულება ჩემთვის პრიორიტეტული ამოცანაა და ვთვლი რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით, ქ-ნ Rusa Gonashvili და ყველა ამ ჯგუფის წევრს გთხოვთ თანადგომას ამ საკითხში.

ჩემთვის გაუგებარია და კატეგორიულად მიუღებელია სკოლაში გამოყენებული იყოს ინგლისურენოვანი პროგრამული პაკეტები.

მინდა ვთქვა, რომ ჩემს კოლეგებში ამ საკითხთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობაა. მაგრამ მე ჩემი პოზიცია უკვე გამოვხატე.

იმედი მაქვს აქ ბევრი თანამოაზრე გამომიჩნდება და ამ თემას კიდევ უფრო გავშლით


ამ წუთიდან ვიწყებ კომპანიას სკოლაში მაიკროსოფტის ქართულენოვანი პაკეტების შემორების შესახებ. ეს ძალიან ადვილია, უბრალოდ კეთილი ნება უნდა

გთხოვთ კომენტარებში მომწეროთ თქვენი კომენტარები და მოსაზრებები ამ თემასთან დაკავშირებით

ტრენინგი მასწავლებლებისთვის


წყარო


ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის ტრენინგ მოდულზე: „შესავალი ფიზიკურ გეოგრაფიაში“ რეგისტრაციას აცხადებს.

ტრენინგზე მასწავლებლები გაღრმავებენ ცოდნას ფიზიკურ გეოგრაფიაში და გამოიმუშავებენ სწავლებისათვის საჭირო უნარებს.

ტრენინგი მოიცავს 16 საკონტაქტო და 9 არასაკონტაქტო საათს.

მოდულის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მასწავლებელს მიენიჭება 1 კრედიტი.

რეგისტრაცია იწარმოებს 7 დეკემბრის ჩათვლით

ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ისტორიის მასწავლებლებისთვის ტრენინგ მოდულზე: „ისტორიის სწავლების მეთოდიკა - საქართველოს ისტორიის მაგალითზე უძველესი დროიდან XIX საუკუნემდე“ რეგისტრაციას აცხადებს.

კურსის მიზანია საქართველოს ძველი და შუა საუკუნეების ისტორიის, კერძოდ, უძველესი დროიდან - XVIII საუკუნის ბოლომდე საქართველოს ისტორიის შესწავლა სამამულო ისტორიოგრაფიის თანამედროვე მიღწევათა საფუძველზე.

ტრენინგზე გათვალისწინებულია მსმენელთა ჯგუფური და ინდივიდუალური ინტერაქტიული მუშაობა. მსმენელები მოამზადებენ სადისკუსიო პრეზენტაციებს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პირველადი და მეორადი წყაროების ანალიზს.

ტრენინგი მოიცავს 20 საკონტაქტო და 5 არასაკონტაქტო საათს.

მოდულის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მასწავლებელს მიენიჭება 1 კრედიტი.

რეგისტრაცია იწარმოებს 7 დეკემბრის ჩათვლით.

ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის ტრენინგ მოდულზე: “მექანიკის საფუძვლები“ რეგისტრაციას აცხადებს.

ტრენინგზე მასწავლებლები გაეცნობიან ამოცანის პირობის სწორად გააზრებას, შესაბამის ფიზიკური კანონების გამოყენებას, ამოცანის ამოხსნის ოპტიმალური გზის მონახვას და მიღებული პასუხების შემოწმებას და ანალიზს. .

ტრენინგი მოიცავს 15 საკონტაქტო და 10 არასაკონტაქტო საათს.

მოდულის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მასწავლებელს მიენიჭება 1 კრედიტი.

რეგისტრაცია იწარმოებს 7 დეკემბრის ჩათვლით.

ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის ტრენინგ მოდულზე: “ალგებრა, გეომეტრია და მათი სწავლების მეთოდიკა“ რეგისტრაციას აცხადებს.

ტრენინგზე პედაგოგები გაეცნობიან მონაცემთა ანალიზის, ალბათობისა და სტატისტიკის სწავლების საშუალებებს და დაეუფლებიან იმ ხერხებს რომლებიც ხელს უწყობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებას მოსწავლის მოტივაციის ამაღლების, მასალის უკეთ გააზრების და სხვადასხვა კონტექსტში მისი წარმოჩენის მიზნით.

ტრენინგი მოიცავს 26 საკონტაქტო და 14 არასაკონტაქტო საათს.

მოდულის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მასწავლებელს მიენიჭება 1,5 კრედიტი.

რეგისტრაცია იწარმოებს 7 დეკემბრის ჩათვლით.

ტრენინგი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლებისთვის
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლებისთვის ტრენინგ მოდულზე: "სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების თეორია და პრაქტიკა" რეგისტრაციას აცხადებს.

ტრენინგზე მასწავლებლები გაეცნობიან გაკვეთილის მომზადების, დაგეგმვის და ჩატარების ეტაპებს, გაკვეთილის დაგეგმვის თანამედროვე მეთოდებს, მიზნებთან დაკავშირებულ სავარჯიშოებს და სასწავლო პროცესში მოსწავლეთა შეფასების სქემებს.

ტრენინგი მოიცავს 43 საკონტაქტო საათს.

მოდულის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მასწავლებელს მიენიჭება 1,5 კრედიტი.

რეგისტრაცია იწარმოებს 7 დეკემბრის ჩათვლით.

ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი საბაზო და საშუალო საფეხურის ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებლებისთვის ტრენინგ მოდულზე: "მოსწავლეთა შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში" რეგისტრაციას აცხადებს.

ტრენინგზე მასწავლებლები გაეცნობიან მოსწავლის შეფასების კომპონენტებსა და შეფასების სახეებს; ისწავლიან შეფასების კრიტერიუმებისა და რუბრიკების შედგენას, ასევე, შეფასების სტანდარტული ფორმების ადაპტირებას კონკრეტული სასწავლო ამოცანების გათვალისწინებით.

ტრენინგი მოიცავს 15 საკონტაქტო და 10 არასაკონტაქტო საათს.

მოდულის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მასწავლებელს მიენიჭება 1 კრედიტი.

რეგისტრაცია იწარმოებს 7 დეკემბრის ჩათვლით.როგორ მუშაობს მყარი დისკიHHD - Hard Disk Drive -კომპიუტერის მუდმივი მეხსიერება, სადაც ინფორმაცია ინახება, სანამ არ წავშლით. არსებობს IDE, SATA, SATA II, SATA III ტიპის მყარი დისკები ისინი განსხვავდებიან ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარით (150 mb/s, 300 mb/s, 600 mb/s) და არსებული დისკის ბრუნის მაჩვენებლით (RPM - ბრუნი/წუთში), გვხვდება 5400, 6200 და 7200 ბრუნი/წ  

SSD - Solid State Drive — ინფორმაციის მუდმივი, ფლეშ დამგროვებელი, რომელიც ჩვეულებრივი HDD-ზე (მყარი დისკზე) უმჯობესია იმით, რომ არა აქვს დისკი, სადაც ინფორმაცია მაგნიტდება. ასევე იგი (SSD), უფრო საიმედო. მოიხმარს უფრო ნაკლებ ელექტრო ენერგიას და ინფორმაციის შენახვისთვის იყენებს მეხსიერების ჩიპებს. ამ ტიპის დისკი გაცილებით სწრაფია ვიდრე HDD, მაგრამ ჯერჯერობით ძალიან (გაცილებით) ძვირიცაა.

და თანაც ხმა არ აქვს. ჩემს ვიდეოებს ხმაური რომ გასდევს ეს სწორედაც ვინჩესტერის ხმაა. SSD რომ მქონდეს, ეგ ხმა არ ექნება  :)


კონკურსი კრეათონისაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხარდაჭერით აცხადებს „კრეათონს“, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეები 12 საათის განმავლობაში ერთმანეთს შეეჯიბრებიან საუკეთესო კონცეფციის შექმნაში.


კრეათონი მოიცავს სამ მიმართულებას: 
· ლოგოს დიზაინი (გრაფიკულად აწყობილი);
· საიტის კონცეფცია (ვიზუალური დიზაინი);
· მოკლემეტრაჟიანი ვიდეოს იდეა/კონცეფცია.

თემატიკა მონაწილეებს განესაზღვრებათ უშუალოდ კრეათონის დაწყებისას.
კრეათონი არის „მარათონის“ ტიპის ღონისძიება, სადაც მონაწილეები მოკლე დროში ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად მუშაობენ კონკრეტული დავალების კრეატიულად შესრულებასა და ახალ იდეებზე.
გუნდის წევრების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სამ ადამიანს.
12 საათიანი მუშაობის შედეგს აფასებს კომპეტენტური ჟიური. თითოეული მიმართულებით გამოვლინდება გამარჯვებული, რომელსაც გადაეცემა ფულადი ჯილდო 1500 ლარის ოდენობით.
კრეათონში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სტუდენტებს, მოსწავლეებს და ყველა დაინტერესებულ პირს. მუშაობა შესაძლებელია ერთდროულად ერთ ან რამდენიმე მიმართულებაზე, რომელიც აუცილებელია მოინიშნოს რეგისტრაციისას. 
კრეათონის მსვლელობისას უზრუნველყოფილი იქნება მონაწილეთა კვება.
მონაწილეობას მიიღებს დარეგისტრირებული პირველი 100 ადამიანი, მსურველთა რეგისტრაციის ვადები: 5.12.2016-09.12.2016-ის ჩათვლით.
სარეგისტრაციო ფორმა: http://mes.gov.ge/register
მონაწილეობა უფასოა.
გისურვებთ წარმატებას !

პროექტი: მსოფლიოს მოსახლეობა

დღეს ფეისბუკზე ბ-ნ მერაბ ლაბაძემ ისტ პედაგოგების ჯგუფში საინტერესო ვებ გვერდი გააზიარა მსოფლიოს მოსახლეობის ისტორიის შესახებ. გვერდზე 6 გაკვეთილზე გათვლილი პროექტია წარმოდგენილი ყველა რესურსით. მხოლოდ ჩაათარეთ ეს გაკვეთილი. თქვენც იხალისებთ და მოსწავლეებიც.

გთხოვთ, მოსინჯეთ. ვისაც ჩემი დახმარება გინდათ, ჩემი თოხით მოვდივარ  
ვებ დიზაინის ვებ რესურსებიეს პოსტი არ არის დასრულებული, მაგრამ ამ რესურსებით სარგებლობა უკვე შესაძლებელია. აქ მინდა თავი მოვუყარო ყველა ონალინ და ოფლაინ რესურსს, რაც HTML კოდის წერის დროს გამოგადგებათ და დაგჭირდებათ. ასევე საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრებები და შენიშვნებისურათი
რესურსი
სტანდარტი/reference


w3schools.com/tags/default.asp

validator.w3.org

jigsaw.w3.org/css-validator

html.spec.whatwg.org/multipage/
ონლაინ სახელმძღვანელოები tutorials

tutorialspoint.com/html/index.htm

tutorialspoint.com/html5/index.htm

w3schools.com/html/default.asp

htmlandcssbook.com
ჯონ დაკეტი. ვებსაიტებსი შექმნა და დიზაინი

html.com

developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

developers.google.com

sitepoint.com

codecademy.com

code.org

makeawebsitehub.com

http://html5doctor.com/
https://www.html5rocks.com/en/
http://diveintohtml5.info/
free-css.com
ოფლაინ სახელმძღვანელოები tutorialhttps://www.amazon.com/Exam-70-480-Programming-HTML5-JavaScript/dp/0735676631/httpwwwtuto0a-20


https://www.amazon.com/Single-Page-Applications-end---end/dp/1617290750/httpwwwtuto0a-20https://www.amazon.com/Head-First-HTML-Elisabeth-Robson/dp/0596159900/httpwwwtuto0a-20


https://www.amazon.com/Learning-Web-Design-Beginners-JavaScript/dp/1449319270/httpwwwtuto0a-20https://www.amazon.com/HTML-CSS-Visual-QuickStart-Guide/dp/0321928830/httpwwwtuto0a-20

https://www.amazon.com/HTML5-Missing-Manual-Matthew-MacDonald/dp/1449363261/httpwwwtuto0a-20


https://www.amazon.com/HTML-CSS-Design-Build-Websites/dp/1118008189/httpwwwtuto0a-20


ონლაინ რედაქტორები

jsbin.com

codepen.io

jsfiddle.net

html-online.com

dabblet.com

tutorialspoint.com/online_html_formatter.htm
ოფლაინ რედაქტორები

brackets.io

sublimetext.com

atom.io
კოდების საცავი გაზიარება

github.com

stackoverflow.com

pastebin.com


ონლაინ სასწავლო კურსები


sololearn.com/Course/HTML

comptia.orgქართულები


ვიდეობი


youtube.com/watch?v=YBK_1WrM294  ლინდას კურსი

youtube.com/playlist?list=PLD-piGJ3Dtl3LNSomRZNEb6ZAHGW50YUv


ვებ ჰოსტინგი
უფასოფასიანები
godaddy.com

hostgator.com

ehost.com

ipage.com


ქართული


youlook.ge (უფასოა)

დომენის რეგისტრაცია
.ge ზონა
Regsitration.ge
Tools

Who.is

Speedtest.net

monitis.com/traceroute

Ping.eu

git-scm.com

soundcloud.com

 https://themeforest.net/


ფრეიმვორკები

getbootstrap.com


ონლაინ ფოტორედაქტორი

tutorialspoint.com/online_image_editor.htm

pixlr.com/editor

fotor.com

picmonkey.com

befunky.com

ribbet.com

fotoflexer.com

www133.lunapic.com/editor

sumopaint.com/app

photoshop.com/tools?wf=editor
xxxxx
დიზაინის შაბლონები

Templatemonster.com

w3schools.com/w3css/w3css_templates.asp

 themeforest.net

 envato.com

templatemo.com

free-css.com
სურათები
დამხმარე რესურსებიyoutube.com/watch?v=m-aN5GBeqW8   რედაქტორის მომზადება

skilledup.com/articles/best-html-editors რედაქტორები
programing web resource

webdesign\resource