ინტელის ტრენინგი

გაეცანით ინტელის ტრენინგის პროგრამას

რეგისტრაცია

დარეგსტრირდით მიმდინარე ტრენინგზე

ტრენინგები

გაეცანით სხვადასხვა ტრენინგების პროგრამებს

ინტელის ტრენინგი ჩხოროწყუ 2017 აქტივობები
ამ პოსტით მინდა შემოთავაზოთ აქტივობები ინტელის ტრენიგების მონაწილეებისთვის. ყოველი ტრენინგის ბოლოს ამ პოსტში განთავსება შესასრულებელი აქტივობები

ტრენინგის გრაფიკი

დღეები
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
რიცხვი
12.03
25.03
26.03
01.04
2.04
8.04
09.04


დღე
კვ
შაბ
კვშაბკვშაბკვშაბკვ

აქტივობა პირველი დღე 


დამოუკიდებლად შედით თქვენს ფოსტაზე და გამოგზავნეთ წერილი dato.malania@gmail.com მისამართზე. წერილის შინაარსში აღწერეთ თქვენი მოლოდინები.

საპასუხო წერილში თქვენ მიიღებთ სახელმძღვანელოს ჩამოტვირთვის ინსტრუქციას

როგორც ტრენინგზე გითხარით, მნიშვნელოვანია რომ თქვენ დამოუკიდებლად შედიოდეთ თქვენს პოსტაზე. არ ისარგებლოთ, სკოლის ფოსტით. სკოლის ფოსტაზე ვერ შევქმნით თქვენს ბლოგს

ნახეთ დამხმარე ვიდეოგაკვეთილები და უმორჩილესად გთხოვთ ტრენინგზე გამოცხადებამდე გაიმეოროთ წინა ტრენინგზე გავლილი მასალები:   
მოსინჯეთ, შეგიძლიათ თუ არა საქაღალდის ან მარტივი ტექსტის შექმნა, ელ-ფოსტაში მუშაობა, წერილის გაგზავნა და მიღება.


ნახეთ ჯგუფების განაწილება საათების მიხედვითდილის ჯგუფი 10:00-14:00საღამოს ჯგუფი 14:00-18:00

პირველი დღე   

დავალება

ბლოგიდან ჩამოტვირთეთ ტრენინგის სახელმძღვანელო და დააინსტალირეთ.
წაიკითხეთ პირველი მოდული


ყურადღება გაამახვილეთ შემდეგ დოკუმენეტებზე


  • 21-საუკუნის უნარ-ჩვევები
  • პორტფოლიოს ჩეკლისტი
  • პორტფოლიოს შეფასების რუბრიკა
  • პროექტის გეგმის შაბლონი
თქვენს კომპიუტერებზე შექმენით პროექტის პორტფოლიო
ჩეკლისტი შეინახეთ საქაღალდეში შეფასებები
პროექტის გეგმის შაბლონი შეინახეთ საქაღალდეში პროექტის გეგმა

მოიფიქრეთ პროექტის თემა
რესურსებიდან ნახეთ ნიმუშები2 მეორე დღე   

ნიმუშები, რუბრიკა, ბლოგი


ბლოგის შექმნა
პირადობის ასლი
რეფლექსია


წაიკითხეთ სახელმძღვანელოს პირველი მოდული,

თუ ვერ მოხერხეთ სახელმძღვანელოს ჩამოტვირთვა, გაეცანით ინტერნეტ  ვერსიას  ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი სათაურით პირველი მოდულის რეფლექსია

დაწერეთ ტექსტიამ მოდულმა გარკვეული თვალსაზრისით დამაფიქრა ჩემს როლზე სასწავლო ღონისძიებების დაგეგმვის პროცესშიდავალება წაიკითხეთ მეორე მოდული


ყურადღება გაამახვილეთ 21-ს საუკუნის უნარჩვევები, ბლუმის ტაქსონომია, მიმართულების მიმცემი კითხვების შეფასების რუბრიკა 
   
3 მესამე დღე 

მნიშვნელოვანია: პირველი აქტივობა 21-საუკუნის უნარჩვევების და სტანდარტის შერჩევა, ბლუმის ტაქსონომიით შეფასება (გადის თუ არა მაღალ სააზროვნო უნარებზე)
ამოცანების მისადაგება
გონებრივი იერიში კითხვების ფურცელების შევსება
მეორე აქტივობა პრეზენტაცია მიმართულების მიმცემ კითხვებაზე
17 გვერდიანი ნიმუშის ნახვა

რეფლექსია
ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი სათაურით მეორე მოდულის რეფლექსია

დაწერეთ ტექსტი ეს მოდული დამეხმარა, გამეანალიზებინა სტანდარტების, მიმართულების მიმცემი საკვანძო კითხვების ან განმავითარებელი შეფასების ფორმების გამოყენება რამდენიმე თვალსაზრისით... 


პროექტის გეგმის შაბლონზე მუშაობა (ტემის შერჩევა, სტანდარტის მისადაგება, ამოცანები, მიმართულების მიმცემი კითხვების შერჩევა)  

ნახეთ ნიმუშები (.zip) 
დავალება წაიკითხეთ მესამე მოდული, ყურადღება გაამახვილეთ მეორე აქტივობაზე და პრეზენტაციაზე საავტორო უფლებების ქაოსი


მეოთხე დღე 19.02

მნიშვნელოვანია მეორე აქტივობა საავტორო უფლებების ქაოსი
საავტორო უფლებების ნიმუშები და შაბლონების ნახვა 

პრეზენტაციის სიმულაცია

რეფლექსია

გააკეთეთ პოსტი სათაურით მესამე მოდულის რეფლექსია

დაწერეთ ტექსტი 

ეს მოდული დამეხმარა, დავფიქრებულიყავი, რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ინტერნეტს სწავლის პროცესზე, კერძოდ… 

დავალება დამოუკიდებლად იმუშავეთ და შექმენით პრეზენტაციის მაკეტი, გაწერეთ სცენარიმეხუთე დღე  25.02

ბლოგზე კომენტარების გაცვლა
მეოთხე მოდულის გაცნობა


რეფლექსია

ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი სათაურით მეოთხე მოდულის რეფლექსია

დაწერეთ ტექსტი

როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ტექნოლოგიები სწავლის პროცესის ხელშეწყობისა და შეფასებისთვის?

შექმენით პრეზენტაცია საქაღალდეში მოსწავლის ნიმუში

დავალება: წაიკითხეთ მე-5 მოდული, ყურადღება გაამახვილეთ 
პროექტების შეფასებაზე


მეექვსე დღე 26.02

პროექტების შეფასების გაცნობა
შეფასების რუბრიკების ბიბლიოთეკა
პროექტის შეფასების 5 სტრატეგია

რეფლექსია
ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი სათაურით მეხუთე მოდულის რეფლექსია
დაწერეთ ტექსტი

მიმდინარე მოდული დამეხმარა, გამეანალიზებინა მოსწავლეზე ორიენტირებული შეფასების ფორმები რამდენიმე თვალსაზრისით... 

დავალება
საქაღალდეში შეფასებები გადაიტანეთ პრეზენტაციის და ბუკლეტის შეფასების რუბრიკები


ნახეთ ვიდეოგაკვეთილი პრეზენტაციის ატვირთვა ბლოგზე
წაიკითხეთ მე-6 მოდული
მეშვიდე დღე   04.03

პრეზენტაციის ატვირთვა ბლოგზე
კომენტარების შპარგალკა

ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი სათაურით მეექვსე მოდულის რეფლექსია

დაწერეთ ტექსტი 

დავალება
დაასრულეთ და ატვირთეთ თქვენი პრეზენტაცია ბლოგზე 
ნახეთ ვიდეოგაკვეთილი პორტფოლიოს ატვირთვა ბლოგზე

მერვე დღე   05.03

პროტფოლიოს გადახედვა, პორტფოლიოს დასრულება
თანამშრომელებთან გაზიარება
პორტფოლიოს ატვირთვა

ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი სათაურით მეშვიდე მოდულის რეფლექსია

დაწერეთ ტექსტი 

დავალება მომზადეთ ბუკლეტი
დაასრულეთ და ატვირთეთ პორტფილიო

  11.03


პრეზენტაციების წარდგენა


ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი სათაურით მერვე მოდულის რეფლექსია

დაწერეთ ტექსტი 
გისურვებთ წარმატებას

ICT გამოყენება სასწავლო პროცესში. ჩხოროწყუ აპრილი 2017


იხილეთ მეორე დონის ტრენინგების გრაფიკი

ამ ბმულიდან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ისტ გამოყენება სასწავლო პროცესში სახელმძღვანელოს ელექტრონული ვერსია

ნახე ვორდის ყველა ვიდეოგაკვეთილი
ნახეთ პრეზენტაციის ყველა ვიდეოგაკვეთილი


მეორე ჯგუფი

დღეები
I
II
III
IV
V
რიცხვი
15.03
21.03
22.03
24.03
27.03
კვ.დღე
ოთხ
სამ
ოთხ
პარ
ორშ


დღეები
VI
VII
VIII
IX
X
რიცხვი
29.03
31.03
03.04
05.04
07.04
კვ.დღე
ოთხ
პარ
ორშ
ოთხ
პარ


დღეები
XI
XII
XIII


რიცხვი
10.04
12.04
13.04


კვ.დღე
ორშ
ოთხ
ხუთმონაწილეთა სია

ლამზირა გახარია
ნონა გელანტია
ლაურა ქვარცხავა
მერაბ გახარია
ნონა ჯობავა
თინა  სიჭინავა
ციალა ახალაია

ქეთინო ჩოკორაია
გთხოვთ შეავსოთ თქვენი მონაცემები

დღის დავალება

აკრიფეთ განცხადების ტექსტი და გააფორმეთ

ნახეთ ნიმუში
ახალი ფაილის შექმნა
ტექსტის ფორმატირება (გამუქება დახრა)
აბზაცის ფორმატირება

ნახეთ თქვენი ფოსტა და გამოაგზავნეთ წერილი dato.malania@gmail.com
ნახეთ ვიდეოგაკვეთილები
ბლოგის შექმნა
წერილის გაგზავნა
წერილს დაურთეთ სურათი


 შეხვედრა 28 მარტს 14:00 სთზე

ბლოგზე გამოაქვეყნეთ  2 პოსტი ნებისმიერ საგაკვეთილო თემაზე.
ბლოგზე გამოაქვენეთ  1 პოსტი ტრენინგის რეფლექსია.
დაურთეთ სურათი
დაათვალიერეთ თქვენი კოლეგის ბლოგი
მესამე ჯგუფის დავალებები. 


შემდეგი შეხვედრა 29.03.2017 ოხშაბათს 14:30

მესამე ჯგუფი


დღეები
I
II
III
IV
V
რიცხვი
23.03
28.03
30.03
04.04
06.04
კვ.დღე
ხუთ
სამშ
ხუთ
სამშ
ხუთშ


დღეები
VI
VII
VIII
IX
X
რიცხვი
11.04
18.04
20.04
21.04
24.04
კვ.დღე
სამ
სამშ
ოთხ
პარ
ორშ


დღეები
XI
XII
XIII


რიცხვი
25.04
27.04
01.05


კვ.დღე
სამშ
ხუთშ
ორშ
მონაწილეთა სია

მორგოშია გოგი
მორგოშია ინგა
მირანდა კვაშილავა
ფატიმა ქარდავა
დოდო სახურია
თეა აფხაზავა
ბელა გოგუა
ნარგიზა  კვარაცხელია
ნანა ტურძელაძე
აბშილავა მაია
საჯაია ქალთამზე
ნინელი ქარდავა
დარეჯან ლემონჯავა
ირმა მალანია
საჯაია გელა
მაია საჯაია
მანჯგალაძე  გთხოვთ შეავსეთ თქვენი მონაცემები

დღის დავალება

აკრიფეთ განცხადების ტექსტი და გააფორმეთ

ნახეთ ნიმუში


თქვენს კომპიუტერზე მომზადეთ გაკვეთილის გეგმა  (გაკვეთილი ცხრილების შექმნა, ცხრილის დიზაინი, ცხრილის ფორმატი)

თქვენს კომპიუტერზე მოამზადეთ გაკვეთილის გეგმის თემის შესაბამისი პრეზენტაცია

(ნახეთ პრეზენტაციის ვიდეოგაკვეთილები)


დარეგისტრირდით ფოსტაზე

ტრენერს გაუგზევნეთ წერილი

შექმენით ბლოგი


ბლოგზე გამოაქვეყნეთ პრეზენტაცია

ბლოგზე გამოაქვეყნეთ გაკვეთილის გეგმა
ბლოგზე გამოაქვეყნეთ პროექტის გეგმა