-->

ინტელის ტრენინგი

გაეცანით ინტელის ტრენინგის პროგრამას

რეგისტრაცია

დარეგსტრირდით მიმდინარე ტრენინგზე

ტრენინგები

გაეცანით სხვადასხვა ტრენინგების პროგრამებს

ინტელის ტრენინგები 2014


დააჭირეთ აქ და ჩამოტვირთეთ “ინტელის ვიუვერი“   (ნახეთ ვიდეოინსტრუქცია)


ინფორმაცია მათთვის ვინც დარეგისტრირდა ტრენინგზე 


"ინტელის ძირითადი კურსი 

 პროექტებით სწავლება". 


საინტერესოდ ელექტრონიკაზე


მართალაც ძალზე საინტერესოდაა მასალა გადმოცემული. მე ნამდვილად მომეწონა, არ მაინტერესებდა და შემომეკითხა.

ვისაც აინტერესებს, გაცილებით მეტ ინფორმაციას მიიღებს,  წარმატებები მკითხველს და მოსწავლეებსაც... ჯორჯ ვაშინგტონი დაიბადა მამათში

არ მეგონა თუ დენის ახსნა წყალთან შედარებით შეიძლებოდა, ასე მარტივად და ავთენტურად....


მაშ, გირჩევთ:

http://elbasics.blogspot.com/

როგორ შემომეპარა ვირუსი

აღმოვაჩინე ქრომის ახლა ტაბზე  :)

1. აი სახელები, რაც რეგისტრებში უნდა ეძებოთ
(წაშალეთ მარცხენა მხარის ჩანაწერები მთლიანად)

SearchProtect
cltmng.exe
ctlmngui

„ისტ სასწავლო პროცესში“ ტრენინგების პროგრამა

ისტ გამოყენება  სასწავლო პროცესში

კურსის მიზანი
ტრენინგ-კურსის მიზანია საქართველოს სკოლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ათვისებისა და გამოყენების კუთხით, რაც ხელს შეუწყობს სასწავლო პროცესში ისტ-ის ინტეგირებას ესგ მოთხოვნებისა და პრინციპების შესაბამისად

სამიზნე ჯგუფი
კურსის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოს საჯარო სკოლების მასწავლებლები რომლებმაც წარმატებით გაიარეს ისტ საბაზო კურსი პედაგოგებისთვის .

კურსის ხანგრძლივობა
კურსის სრული ხანგრძლივობაა 13 სამსაათიანი ტრენინგი. სულ 39 საათი

მეთოდები
აქტიური ლექცია, DP-P-IP  -- დემონსტრირება-მართული პრაქტიკა, დამოუკიდებელი ვარჯიში, სიმულაცია, პრეზენტაცია, დისკუსია, ბრეინშტორმინგი, საშინაო დავალება და სხვ. ტრენინგის სესიების ორგანიზების ფორმები: ინდივიდუალური, წყვილები, ჯგუფური მუშაობა.

პროგრამული უზრუნველყოფა
MS Windows 7-8, MS-Office 2010 (2013,), OpenOffice, Google Chrome, VUE, gmail.com, lemill.net. youtube.com, blogger.com, ელექტრონული სიმულაციები. easyquzzy.com. childtopia.com, buki.ge, schoool.ge. drive.google.com 


კურსის შედეგები
კურსის წარმატებით გავლის შედეგად მონაწილე:
გააცნობიერებს ისტ-ის გამოყენების მნიშვნელობას თანამედროვე, კონსტრუქტივისტულ პედაგოგიურ მიდგომებზე დაფუძნებულ სასწავლო პროცესში;
შეძლებს ისტ-ის გამოყენებას სასწავლო ერთეულის (გაკვეთილი ან თანამშრომლობითი სასწავლო პროექტი) ამოცანების შესაბამისად, კერძოდ:
ისტ-ის გამოყენებას სასწავლო პროცესის დასაგეგმად;
ისტ-ის გამოყენებას სასწავლო რესურსების მოსამზადებლად (შემუშავება, ადაპტირება, რედაქტირება და სხვ.);
სწავლა-სწავლების წარმართვას ისტ-ით გამდირებულ სასწავლო გარემოში;
მოსწავლეთა შეფასების მეთოდების/ინსტრუმენტების გამოყენებას ისტ-ის საშუალებით;
მოსწავლეთა მიერ ისტ-ის გამოყენების შეფასებას;
შეძლებს ისტ-ის გამოყენებას მოსწავლეებთან, მშობლებთან და კოლეგებთან კომუნიკაციისათვის;
შეძლებს მასწავლებლის პორტფოლიოს წარმოებას ისტ-ის გამოყენებით;

შეძლებს ისტ-ის გამოყენებას პროფესიული თვითგანვითარების პროცესში.


რენინგ-კურსის პროდუქტი
მასწავლებელი შექმნის პერსონალურ ელ-პორტფოლიოს, რომელიც მოიცავს:
გაკვეთილის გეგმას შესაბამისი სასწავლო ციფრული ობიექტით (პრეზენტაცია, ცხრილი,
რუბრიკა/შეფასების სქემა, ბლოგი, საიტი);
სასწავლო პროექტს, შესაბამისი სასწავლო ციფრული ობიექტით (პრეზენტაცია, ცხრილი,
რუბრიკა/შეფასების სქემა, ბლოგი, საიტი).

კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემა სერტიფიკატი.

სერტიფიცირების პირობები: 
  • მინიმუმ 10 ტრენინგ დღეზე დასწრება
  • მოდულის შესაბამისი დავალებების წარმოდგენა ელექტრონულ ფორმატში. 
  • პრეზენტაციის შექმნა და განთავსება ბლოგზე
  • მასწავლებლის პორტფოლიოს შექმნა და გაკვეთილის გეგმის განთავსება , 
  • ბლოგის შექმნა და პროექტის გამოქვეყნება 


ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში

მოდული I. კურსის შესავალი 3 სთ
1. კურსის წარდგენა: მიზანი, შედეგები, განრიგი, შეფასება
2. ისტ-ის (ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები) როლი და მიზნები სასწავლო პროცესში
3. სწავლება-სწავლის თანამედროვე მიდგომები და საინფორმაციო ტექნოლოგიები
4. მასწავლებლის კომპეტენციების სტანდარტი ისტ-ში
5. სასწავლო პროცესის ძირითადი ერთეულები და ისტ-ის გამოყენება

მოდული II. გაკვეთილის ორგანიზება ისტ-ის გამოყენებით 24 სთ
1. გაკვეთილის ორგანიზების ძირითადი საფეხურები
2. სწავლების სამფაზიანი მოდელი
3. სწავლა-სწავლების ეფექტური სტრატეგიები
4. ტექნოლოგიებით გამდიდრებული გაკვეთილის დაგეგმვა
5. სასწავლო მასალის/რესურსების მომზადება ისტ-ის საშუალებით
6. სასწავლო პრეზენტაციების მომზადება
7. სიმულაციების, აუდიო-ვიდეოსაშუალებების ეფექტური გამოყენება სასწავლო პროცესში
8. სწავლის შეფასება ისტ-ის გამოყენებით

მოდული III. სასწავლო პროექტის ორგანიზება ისტ-ის გამოყენებით 6 სთ
1. სასწავლო პროექტის ორგანიზების ძირითადი საფეხურები
2. ეფექტური სასწავლო პროექტის ძირითადი მახასიათებლები
3. ისტ-ის გამოყენება სასწავლო პროექტის და გეგმვასა და განხორციელების პროცესში
4. სასწავლო პროექტის შეფასება

მოდული IV. თვითშეფასება და პროფესიული განვითარება ისტ-ის გამოყენებით 6 სთ
1. მასწავლებლის პორტფოლიო და ელექტრონული პორტფოლიო
2. მასწავლებლის პროფესიული განვითარება ისტ-ის გამოყენებით.

პირველი ზარი მობილურიდან

ეს პოსტი მეეზობლებს ეხება.1973 წლის 3 აპრილს, მარტინ კუპერმა მობილური ტელეფონით პირველი ზარი განახორციელა.  

ამ ზარის განსახორციელებლად გამოყენებული იყო Motorola DynaTAC 8000X.

იყიდეთ ბითკოინი საკრედიტო ბარათით