2. ჩართვა გამორთვა და სხვა მდგომარეობა. (ისტ გამოცდა 2016 იანვ)


გთხოვთ კონსულტაციის დაწყებამდე:

1. დაასრულეთ წინა პოსტის დავალებები

2. წაიკითხეთ კონსულტაციის დღის თემატიკა, ასევე მნიშვნელოვანია სრულად გაეცნოთ ბმულებზე არსებულ მასალას. გთხოვთ კომენტარებში აღნიშნოთ, კონსულტაცისას რომელ თემაზე გსურთ ყურადღების გამახვილება, ან რაიმე დეტალის დაზუსტება.

3. ჩამოტვირთეთ ამ თემაში გამოსაყენებელი ფაილები (დავალებები ჯერ არ არის)


თემა 2: კომპიუტერის ჩართვა/გამორთვა და სისტემის სხვადასხვა მდგომარეობა 


2. გამორთვა და გადატვირთვა. მათ შორის განსხვავება. განსხვავება პროგრამულად გამორთვასა და დენის წყაროდან გამორთვას შორის; 

3. ოპერაციულ სისტემაში მომხმარებლის შესვლა და გამოსვლა;

4. სისტემის სხვადასხვა მდგომარეობა და მათ შორის განსხვავება (მაგალითად:  განსხვავება გამორთულ მდგომარეობასა - shutdown და დაზოგვის რეჟიმს შორის hibernate).

5. თაგვის პროგრამული ინტერფეისი: თაგვის კურსორი და მისი დანიშნულება. კლავიატურის სტრუქტურა და თაგვის შემადგენელი ნაწილები;  (თაგვის ისტორია)

6. კლავიატურის ღილაკების ჯგუფები და მათი დანიშნულება.

6.1. ღილაკები, რომლებიც გამოიყენება სიმბოლოების (მათ შორის ციფრული) შესატანად. სასვენი ნიშნების შესატანი ღილაკები;

6.2. ფუნქციური ღილაკები და მათი დანიშნულება;

6.3. სპეციალური ღილაკები (მაგალითად: CTRL, SHIFT, SPACEBAR, ALT, CAPS LOCK, TAB, INSERT, DELETE) და მათი დანიშნულება.win კლავიშის 21 ფუნქცია


კლავიატურის კომბინაციები

win8 კლავიატურის კომბინაციები
იქნებ საინტერესოა: მოზილას ცხელი კლავიშები

დაკავშირებული თემები

2016 წლის იანვრის ისტ-ის გამოცდის კონსულტაციების გრაფიკი

2016 წლის იანვრის ისტ გამოცდის პროგრამა და სხვა რესურსები

win8 ცხელი კლავიშები 

მოწყობილობები

ოპერაციული სისტემები, მათი სტრუქტურა, კონფიგურაციისა და რესურსების მართვის საშუალებები, სტანდარტული პროგრამები, მომხმარებლები, ფაილები და მათი გაზიარება, აუთენტიფიკაცია და ავტორიზაცია (1:07) ავტ. ზაზა გიორგაძე © მპგეც


გამოგვეხმაურეთ კომენტარების დახმარებით, შეგვეკითხეთ, გამოხატეთ თქვენი აზრი, გაგვიზიარეთ შთაბეჭდილებები, დაუსვით კითხვები თქვენს კოლეგებს.კონსულტაციის დასრულებისას

1. გთხოვთ გააკეთოთ კომენტარი ამავე პოსტზე

2. გაეცანით შემდეგი დღის თემატიკას და კონსულტაციის დაწყებამდე მოისმინეთ ვიდეომასალები, წაიკითხეთ ტექსტური მასალა, გაეცანით პრეზენტაციებს

3. კომენტარებში აღნიშნეთ თქვენთვის საინტერესო მასალა
შეაფასეთ:

0 კომენტარი :

გააკეთეთ კომენტარი