3. მონაცემთა შენახვის საშუალებები, მეხსიერება და მისი ზომა (ისტ გამოცდა 2016 იან)გთხოვთ კონსულტაციის დაწყებამდე:

1. დაასრულეთ წინა პოსტის დავალებები

2. წაიკითხეთ კონსულტაციის დღის თემატიკა, ასევე მნიშვნელოვანია სრულად გაეცნოთ ბმულებზე არსებულ მასალას. გთხოვთ კომენტარებში აღნიშნოთ, კონსულტაცისას რომელ თემაზე გსურთ ყურადღების გამახვილება, ან რაიმე დეტალის დაზუსტება.

3. ჩამოტვირთეთ ამ თემაში გამოსაყენებელი ფაილები (დავალებები ჯერ არ არის)
თემა 3: მონაცემთა შენახვის საშუალებები, მეხსიერება და მისი ზომა 


1. მეხსიერების საზომი ერთეულები: ბიტი, ბაიტი, კილობაიტი, მეგაბაიტი, გიგაბაიტი, ტერაბაიტი;


2. სიმბოლოთა წარმოდგენა ციფრულ მოწყობილობაში, მონაცემთა ჩაწერის ორობითი და თექვსმეტობითი სისტემები;
მეორე ბმული, მესამე ბმული

3. მონაცემთა შენახვის საშუალებები და მათი შედარება სხვადასხვა პარამეტრით: მონაცემების ჩაწერის ტექნიკური ფორმა, მოცულობა, სიჩქარე;

4. მონაცემთა მიღება-გადაცემის სიჩქარე და მისი საზომი ერთეულები. მონაცემთა მიღება-გადაცემის სიჩქარის დადგენის (შეფასების) ხერხები.დაკავშირებული თემები

2016 წლის იანვრის ისტ-ის გამოცდის კონსულტაციების გრაფიკი

2016 წლის იანვრის ისტ გამოცდის პროგრამა და სხვა რესურსები

ინფორმაციის ცნება, წყაროები, ტიპები, ინფორმაციის გავრცელებისა და შენახვის ტიპები. კომპიუტერის განვითარების ისტორია, ათვლის სიტემები. (39:11) ავტ,. ზაზა გიორგაძე. © მპგეც

გუგლის კალკულატორიგამოგვეხმაურეთ კომენტარების დახმარებით, შეგვეკითხეთ, გამოხატეთ თქვენი აზრი, გაგვიზიარეთ შთაბეჭდილებები, დაუსვით კითხვები თქვენს კოლეგებს.კონსულტაციის დასრულებისას

1. გთხოვთ გააკეთოთ კომენტარი ამავე პოსტზე

2. გაეცანით შემდეგი დღის თემატიკას და კონსულტაციის დაწყებამდე მოისმინეთ ვიდეომასალები, წაიკითხეთ ტექსტური მასალა, გაეცანით პრეზენტაციებს

3. კომენტარებში აღნიშნეთ თქვენთვის საინტერესო მასალა

შეაფასეთ:

1 კომენტარი :

მაინტერესებს მონაცემეთა ჩაწერა თექვსმეტობით სისტემაში.

გააკეთეთ კომენტარი