5. ფაილების სისტემა და მასთან დაკავშირებული მოქმედებები (ისტ გამოცდა 2016 იანვ)
გთხოვთ კონსულტაციის დაწყებამდე:

1. დაასრულეთ წინა პოსტის დავალებები

2. წაიკითხეთ კონსულტაციის დღის თემატიკა, ასევე მნიშვნელოვანია სრულად გაეცნოთ ბმულებზე არსებულ მასალას. გთხოვთ კომენტარებში აღნიშნოთ, კონსულტაცისას რომელ თემაზე გსურთ ყურადღების გამახვილება, ან რაიმე დეტალის დაზუსტება.

3. ჩამოტვირთეთ ამ თემაში გამოსაყენებელი ფაილები (დავალებები ჯერ არ არის)


თემა: ფაილების სისტემა და მასთან დაკავშირებული მოქმედებები 

1. მეხსიერების სტრუქტურა. ფიზიკური და ლოგიკური დისკები. დისკის ფორმატირება;
მეორე ბმული

2. ფაილის და საქაღალდის ცნება: ფაილი, როგორც მონაცემების შენახვის ძირითადი ერთეული; საქაღალდე, როგორც ფაილების დაჯგუფების საშუალება. საქაღალდესთან დაკავშირებული მოქმედებები: მაგალითად - შექმნა, წაშლა, კოპირება, გადაადგილება, დაარქივება;

3. ფაილების ტიპები მათში შენახული ციფრული მასალის ფორმატის მიხედვით (მაგალითად: ტექსტური, გრაფიკული, აუდიო). ფაილის ატრიბუტები;4. ფაილის ტიპებთან ასოცირებული პროგრამები;

5. ფაილთან დაკავშირებული მოქმედებები: მაგალითად – ფაილის კოპირება, გადაადგილება, წაშლა, წაშლილი ფაილის აღდგენა (ე.წ. „სანაგვე ყუთიდან“), დაარქივება. ფაილების დაჯგუფება საქაღალდეებში ვინდოუს 8.1

ფაილების სიტემა
ფაილური სიტემა 2
ლინუქსის ფაილური სიტემა

გამოგვეხმაურეთ კომენტარების დახმარებით, შეგვეკითხეთ, გამოხატეთ თქვენი აზრი, გაგვიზიარეთ შთაბეჭდილებები, დაუსვით კითხვები თქვენს კოლეგებს.კონსულტაციის დასრულებისას

1. გთხოვთ გააკეთოთ კომენტარი ამავე პოსტზე

2. გაეცანით შემდეგი დღის თემატიკას და კონსულტაციის დაწყებამდე მოისმინეთ ვიდეომასალები, წაიკითხეთ ტექსტური მასალა, გაეცანით პრეზენტაციებს

3. კომენტარებში აღნიშნეთ თქვენთვის საინტერესო მასალაგისურვებთ წარმატებას!
შეაფასეთ:

0 კომენტარი :

გააკეთეთ კომენტარი