8. ტექსტური რედაქტორი
გთხოვთ კონსულტაციის დაწყებამდე:

1. დაასრულეთ წინა პოსტის დავალებები

2. წაიკითხეთ კონსულტაციის დღის თემატიკა, ასევე მნიშვნელოვანია სრულად გაეცნოთ ბმულებზე არსებულ მასალას. გთხოვთ კომენტარებში აღნიშნოთ, კონსულტაცისას რომელ თემაზე გსურთ ყურადღების გამახვილება, ან რაიმე დეტალის დაზუსტება.

3. ჩამოტვირთეთ ამ თემაში გამოსაყენებელი ფაილები (დავალებები ჯერ არ არის)


თემა: ტექსტური რედაქტორი  


1. ტექსტის შეტანა ტექსტური რედაქტორის გამოყენებით; 

6. ცხრილის ჩასმა და ინფორმაციის ორგანიზება ცხრილის საშუალებით; (დიზაინი, განლაგება)

8. სიმბოლოების და ფორმულების ჩასმა სასურველ ადგილას; 

10. სხვადასხვა კლავიშის დანიშნულება. „ცხელი“კლავიშები (Hot Keys); 

13. მასალის შენახვა სხვადასხვა ფორმატში; (.PDF, .DOT..DOT შაბლონიოს შექმნა .HTML


16. უკანასკნელი ქმედებების ავტომატურად გაუქმება/გამეორება; 

17. დიაგრამები და მათი გამოყენება, დიზაინი, ფორმატი

19. მაკროსები: (დავამატე 04.01.2016) მაკროსის ჩაწერა, ცვლილებების შეტანა მზა მაკროსში, მაკროსის გამოყენება; 

20. დინამიური მონაცემების ჩასმა დოკუმენტში და მათი ავტომატური განახლება; 

24. ტექსტური რედაქტორის გამოყენება ერთობლივი მუშაობის რეჟიმში; 


გამოგვეხმაურეთ კომენტარების დახმარებით, შეგვეკითხეთ, გამოხატეთ თქვენი აზრი, გაგვიზიარეთ შთაბეჭდილებები, დაუსვით კითხვები თქვენს კოლეგებს.კონსულტაციის დასრულებისას

1. გთხოვთ გააკეთოთ კომენტარი ამავე პოსტზე

2. გაეცანით შემდეგი დღის თემატიკას და კონსულტაციის დაწყებამდე მოისმინეთ ვიდეომასალები, წაიკითხეთ ტექსტური მასალა, გაეცანით პრეზენტაციებს

3. კომენტარებში აღნიშნეთ თქვენთვის საინტერესო მასალაგისურვებთ წარმატებას!
შეაფასეთ:

2 კომენტარი :

ტრენინგზე გავაკეთეთ, მაგრამ მაინც ვერ ვნახე საიდან უნდა შევცვალო Headingის რიცხვი

გააკეთეთ კომენტარი