9. ელექტრონული ცხრილის გამოყენება (ისტ გამოცდა 2016 იანვ)
გთხოვთ კონსულტაციის დაწყებამდე:

1. დაასრულეთ წინა პოსტის დავალებები

2. წაიკითხეთ კონსულტაციის დღის თემატიკა, ასევე მნიშვნელოვანია სრულად გაეცნოთ ბმულებზე არსებულ მასალას. გთხოვთ კომენტარებში აღნიშნოთ, კონსულტაცისას რომელ თემაზე გსურთ ყურადღების გამახვილება, ან რაიმე დეტალის დაზუსტება.

3. ჩამოტვირთეთ ამ თემაში გამოსაყენებელი ფაილები (დავალებები ჯერ არ არის)


თემა:  
1. ელექტრონული ცხრილის სტრუქტურა (უჯრები, სტრიქონები, სვეტები, უჯრების მისამართების განსაზღვრის წესი) და ელექტრონულ ცხრილში გადაადგილება;


3.    მონაცემთა ტიპები (ტექსტური, რიცხვითი, ფორმულა, თარიღი) და მათ შორის განსხვავება;

4.    ცხრილის  დაფორმატება, სტილის განსაზღვრა;

5.  ფორმულების გამოყენება.  უჯრის შიგთავსის დამოკიდებულება სხვა უჯრების შიგთავსზე;
9.  სხვადასხვა კლავიშების დანიშნულება. „ცხელი“ კლავიშები.

10. გვერდის პარამეტრების განსაზღვრა. ბეჭდვისწინა დათვალიერება,დოკუმენტის ბეჭდვა.


16.   უკანასკნელი ქმედებების  ავტომატურად  გაუქმება/გამეორება.


18.  ფორმულები  და ფუნქციების, ფორმულის/ფუნქციის შექმნა და გამოყენება.

19.   მასივებთან დაკავშირებული ფორმულები, მათი შექმნა და გამოყენება.


21.  დოკუმენტის დაცვა და უსაფრთხოების პარამეტრების განსაზღვრა.

22. ელექტრონული      ცხრილის      გამოყენება ერთობლივი მუშაობის რეჟიმში.

23.  მონაცემების ანალიზის ელემენტები (საშუალო, მოდა, მედიანა და სხვ.)

24.  ელექტრონული ცხრილის ინტეგრაცია სხვა ციფრულ საშუალებებთან.  
ექსელის ვიდეოგაკვეთილები. ავტ. გიორგი ჯიბლაძე.

ექსელის ვიდეოგაკვეთილები ©BDC


გამოგვეხმაურეთ კომენტარების დახმარებით, შეგვეკითხეთ, გამოხატეთ თქვენი აზრი, გაგვიზიარეთ შთაბეჭდილებები, დაუსვით კითხვები თქვენს კოლეგებს.კონსულტაციის დასრულებისას

1. გთხოვთ გააკეთოთ კომენტარი ამავე პოსტზე

2. გაეცანით შემდეგი დღის თემატიკას და კონსულტაციის დაწყებამდე მოისმინეთ ვიდეომასალები, წაიკითხეთ ტექსტური მასალა, გაეცანით პრეზენტაციებს

3. კომენტარებში აღნიშნეთ თქვენთვის საინტერესო მასალაგისურვებთ წარმატებას!
შეაფასეთ:

0 კომენტარი :

გააკეთეთ კომენტარი