-->

ინტელის ტრენინგი

გაეცანით ინტელის ტრენინგის პროგრამას

რეგისტრაცია

დარეგსტრირდით მიმდინარე ტრენინგზე

ტრენინგები

გაეცანით სხვადასხვა ტრენინგების პროგრამებს

მიქსიკეს ვიქტორინა საქართველოს დამუკიდებლობის 100 წლისთავი


ვიქტორინა ეძღვნება საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავს, რომელიც გაიმართება 1 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით

ვიქტორინაში შესაძლებელია რამოდენიმეჯერ მონაწილეობა ერთი და იგივე მომხმარებლის სახელით საკუთარი შედეგის გასაუმჯობესებლად. სწორი პასუხის შემთხვევაში გენიჭებათ 1 ქულა, ხოლო არასწორი პასუხის შემთხვევაში გაკლდებათ 1 ქულა ასევე გაითვალისწინეთ პასუხების გაცემის სისწრაფე.

მონაწილეობა დასაშვებია მხოლოდ ერთი მომხმარებლის სახელით, წესების დაარღვევის შემთხვევაში მონაწილე მოხსნილი იქნება ვიქტორინიდან. ვიქტორინის დასრულების შემდეგ მოხდება პრიზების გათამაშება საუკეთესო შედეგის მქონე მონაწილეებს შორის.

ელექტრონული დიპლომები გადაეცემათ მაღალი შედეგის მქონე მონაწილეებს. ვიქტორინაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია გაიაროთ ავტორიზაცია (წინააღმდეგ შეთხვევაში თქვენი მონაცემები არ დაფიქსირდება)

ვიქტორინაში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ  გადახვიდეთ მიქსიკეს გვერდზე

ტრენინგი: ისტ გამოყენება სასწავლო პროცესში (აქტივობები) (მაისი ჯგუფი)

2018 წლის 12 მაისს, წალენჯიხის N1 საჯარო სკოლაში 12:00 საათზე დაიწყება ტრენინგი: ისტ გამოყენება სასწავლო პროცესში.

  :: მონაწილეები
 1. მაია ყალიჩავა
 2. ჯაბა შელია
 3. აგრაფინა გოგუა
 4. ნათია მეგრელიძე
 5. მანანა კვარაცხელია
 6. ელზავეტა უბილავა
 7. ალბინა ლუკავა
 8. მაყვალა ჩიქობავა
 9. ელისო ქუთელია
 10. იზა საჯაია
 11. თამარ ხარიტონაშვილი

 1. ბადრი ზარქუა
 2. ნანა კალანდია 

ტრენინგი 32 საათიანია,  თითო შეხვედრა გრძელდება 4 საათი. შეხვედრები დაგეგმილია შაბათ-კვირას

  ::  ტრენინგის გრაფიკი
  დღები I დღე II დღე III დღე IV დღე V დღე VI დღეVII დღე VIII დღე
  რიცხვი 12.05 13.05 19.05 20.05 26.05 27.0602.0603.06
  კვირის დღე შაბ კვ შაბკვშაბკვშაბკვ


ტრენინგის დაწყებამდე
ჩამოტვირთეთ სახელმძღვანელო
იფიქრეთ, ერთ ჩვეულებრივ გაკვეთილზე.
რომელი გაკვეთილს ჩატარება გინდათ?
რატომაა ეს გაკვეთილი მნიშვნელოვანი?
რა ტექნოლოგიური რესურსის გამოყენებაა შესაძლებელი ამ გაკვეთილზე?

MS პროდუქტების გაქართულება


შეავსეთ მიღება-ჩაბარება
შრიფტი
აქტივობები:


  ::  I დღე
ტრენინგდღის გახსნა

სასწავლო პროცესში ისტ-ის გამოყენების ფორმები და მნიშვნელობა
21-ე საუკუნის განათლება. 
ისტ კომპეტენციები მასწავლებლებისთვის
ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნები ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში
სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები;
ისტ-ის სასწავლო პროცესში გამოყენების მიზნები და ამოცანები.

სასწავლო პროცესის ძირითადი ერთეულები
ელექტრონული ფოსტა gmail.com  (რეგისტრაცია,   მუშაობა, გაქართულება)
გაკვეთილის ორგანიზების ძირითადი საფეხურები 
გაკვეთილის სამფაზიანი მოდელი 
სწავლა-სწავლების რამდენიმე ეფექტიანი სტრატეგია ისტ-ის გამოყენებით  
ტრენინგ დღის დახურვა 

  ::  II დღე
+
გაკვეთილის გეგმის შაბლონი
გაკვეთილის გეგმის ნიმუში

ტრენინგდღის გახსნა  15
სამოდელო გაკვეთილი (ვიდეო1, ურთიერთსწავლება,  ვიდეოარხი)
გაკვეთილის დაგეგმვა და გეგმის ელექტრონული ვერსიის მომზადება ტექსტურ რედაქტორში   60

გემის ნიმუშები (კარგი სკოლა)
ისტ-ის გამოყენება გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესში;
ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტში; საავტორო უფლებები, ეთიკური და საკანმდებლო ნორმები  40
ფაილის ტიპები   25
ელექტრონული ინფორმაციის სანდოობა 
ტექსტურ რედაქტორში მუშაობა -MS Word  85
შეავსეთ ტრენინგის შეფასების კითხვარი
ტრენინგ დღის დახურვა  15

ისტ გამოყენება (I პოსტი II  პოსტი, III  პოსტი, IV პოსტიIV პოსტი გაგრძლება)

  ::  III დღე

ტრენინგდღის გახსნა  15

სწორია არასწორია ტესტი 
ვიზუალური მასალის გამოყენება სწავლასწავლების პროცესში  20

წაიკითხეთ სახელმძღვანელოს მე-3 და მე-4 შეხვედრის ტექსტები
პროგრამა PowerPoint  90
პრეზენტაციის წარმართვის ძირითადი პრინციპები და ხერხები  20
პრეზენტაციის მომზადება  80
შეავსეთ ტრენინგის შეფასების კითხვარი
ტრენინგ დღის დახურვა  15 


  ::  IV დღე

ტრენინგდღის გახსნა   15
პრეზენტაციის წარმართვის ძირითადი პრინციპები და ხერხები  60
ვირტუალური ლაბორატორია და ელექტრონული თამაში  40
სხვადასხვა საგანმანათლებლო ვებგვერდები; ვებგვერდები სხვადასხვა ტიპის  საგანმანათლებლო რესურსის/სავარჯიშოების შესაქმნელად  60
 ხანის აკადემია
აუდიო-ვიდეო საშუალებები; შეჯამება;  50
შეავსეთ ტრენინგის შეფასების კითხვარი
ტრენინგდღის დახურვა  15

დავალება ნახეთ შემდეგი ბმულები
ბლოგის შექმნა

პრეზენტაციის ატვირთვა ბლოგზე

ვორდში შექმენით პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა (ცხრილის შექმნა)

1:) გაკვეთილის გეგმა  (ვორდი)
2)  პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა (ვორდში)
3) პრეზენტაცია  (პპ)


  ::  V დღე

1.  ტრენინგდღის გახსნა    (15)
2.  კლასის მართვა  პრეზენტაცია სახელმძღვანელო  (30)
3.  პირადი ელექტრონული დღიური - ბლოგი  80
4.  სწავლის შეფასება; შეფასების რუბრიკის დამზადება MS Word, MS Excel-ში   100
5.  ტრენინგდღის დახურვა  15  ::  VI დღე

1.  ტრენინგდღის გახსნა  15  სახელმძღვანელო
2.  გაკვეთილის შეფასება  60  სახელმძღვანელო
3.  ისტ-ის გამოყენება მრავალკომპონენტიანი შეფასებისათვის;  60  სავარჯიშო
 ელექტონული ცხრილების გამოყნება პროცესის ავტომატიზირებისთვის. 
4.  ელექტონულ ცხრილში მუშაობა  40  სახელმძღვანელო
5.  D-GP-IP  ბლოგი   50  Ict.tpdc.ge
6.  ტრენინგდღის დახურვა შეჯამება  15 


შეავსეთ ტრენინგის შეფასების კითხვარი

დავალება: დაასრულეთ გაკვეთილის გეგმა. დაამატეთ ყველა კომპონენტი
თქვენს კოლეგას (ერთი ზევით, ერთი ქვევით) დაუწერეთ გაკვეთილის გეგმის განმავითარებელი კომენტარი

ნახეთ სოციალური და სასწავლო პროექტები (ვიდ. 34 წთ)
მოიფიქრეთ პროექტის თემა და ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი პროექტი ________  ამ პოსტში უპასუხეთ სახელმძღვანელოს   72 გვერდზე არსებულ 13 კითხვას (ეს კითხვები გადმოწერეთ (აბ წიგნიდან დააკოპირეთ) პოსტში და პასუხები მიაწერეთ


  ::  VII დღე

1.  ტრენინგდღის გახსნა  15  სახელმძღვანელო
2.  სასწავლო პროექტი და ეფექტური სასწავლო პროექტის ძირითადი მახასიათებლები  20  სახელმძღვანელო
3.  კვლევითი პროექტის სტრატეგია  20  სახელმძღვანელო
4.  პროექტის დაგეგმვა  15  სახელმძღვანელო
5.  სასწავლო პროექტის განხორციელების საფეხურები და პროექტის განხორციელების გეგმა  15  პრეზენტაცია
6.  თანამშრომლობითი სასწავლო პროექტის დაგეგმვა ისტ-ის გამოყენებით  60
7.  Google სერვისები: Google drive  80  Ict.tpdc.ge სახელმძღვანელო
8.  ტრენინგდღის დახურვა  15  სახელმძღვანელო  ::  VIII დღე

1.  ტრენინგ-დღის გახსნა   15  სახელმძღვანელო
2.  მასწავლებლის თვითშეფასების ფორმები და ისტ ინსტრუმენტები  15  პრეზენტაცია
3.  დისტანციური სწავლება  30  სახელმძღვანელო
4.  Google სერვისები ნამუშევრების გამოქვეყნება ინტერნეტში,  ბლოგზე  70  სახელმძღვანელო
5.  მონაწილეთა ბლოგების პრეზენტაცია  75 
6.  ეთიკური ნორმებისა და კანონმდებლობის დაცვა ისტ-ის გამოყენებისას   15  პრეზენტაცია
7.  ტრენინგ დღის დახურვა/შეჯამება  20   

ციფრული მოქალაქეობის კითხვარი (შეფასება)
მონაწილემ აუცილებლად (სრულყოფილად) უნდა შექმნას ტრენინგით გათვალისწინებული პორტფოლიო:  ოთხი  ელექტრონული სასწავლო რესურსით და გამოაქვეყნოს პირად ბლოგზე.


 დასრულებულია
პორტფოლიოს კომპონენტი 
კომენტარი 
გაკვეთილის გეგმა

გაკვეთილის პრეზენტაცია

გაკვეთილის შეფასების რუბრიკა

პროექტის გეგმა

რესურსები გამოქვეყნებულია პირად ბლოგზეGoogle I/O 2018: მოკლე მიმოხილვაავტორი: გიორგი ბურდული
წყარო: ginfo.ge

როგორც იცით 8-9-10 მაისს გუგლი მართავს ღონისძიებას google I/O 2018,   (ამ ბმულზე შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ამ არაჩვეულებრივ ღონისძიებას). ქართულ ნეტში კი შემდეგი შინაარის გამოხმაურებას წავაწყდი:

ალბათ უკვე იცით, რომ Google I/O 2018-ის პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი keynote-ის საყურებლად გუშინ გიქები Impact HUB-ში შევიკრიბეთ. ერთად განვიხილეთ Google-ის მიერ წარდგენილი სიახლეები, გავათამაშეთ Daydream View და ა.შ. მოკლედ რომ ვთქვა, საღამომ საკმაოდ ხალისიანად ჩაიარა. რა საკვირველია, დამსწრეთა უმრავლესობამ შენობა გაოცებულმა დატოვა. ახლა კი შევეცდები მოკლედ გადმოვცე ის ყველაფერი, რამაც ჩვენი გაოცება გამოიწვია.

ხელოვნური ინტელექტის მიღწევები

Google-ის გენერალურმა დირექტორმა, სუნდარ პიჩაიმ, პრეზენტაცია ხელოვნური ინტელექტის მიღწევების წარმოჩინებით დაიწყო. პირველი სიახლე, რასაც მომხმარებლები შეამჩნევენ, არის Smart Compose. აღნიშნული ფუნქცია ხელოვნურ ინტელექტს იყენებს. იგი Gmail-შია ჩაშენებული და ტექსტის წერას ბევრად უფრო გაგიადვილებთ. Smart Compose-ის გამოყენება თვის ბოლომდე იქნება შესაძლებელი.შემდეგი ახალი ფუნქცია, რაც, ისევ და ისევ, ხელოვნური ინტელექტის დამსახურებაა, გახლავთ Suggested Actions.


სრულად წასაკითხად გადადით ბმულზე:ტრენინგები 2018ისტ მიმართულებით გამოცხადდა რეგისტრაცია შემდეგ  ტრენინგმოდულებზე: (ასევე გთხოვთ ეს ინფორმაცია გადასცეთ თქვენს კოლეგებს)

1. ისტ გამოყენება სასწავლო პროცესში (2 კრედიტქულა, 8 დღე 4სთ)

რეგისტრაცია

2. ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და ისტ-ის ინტეგრირება. (2 კრედიტქულა, 9 დღე 4სთ)


რეგისტრაცია 

3. ასევე ისტ საგნობრივი ტრენინგი: ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის ისტ-ში  (16 საკონტაქტო საათი 3 დღე 4-6-6)

რეგისტრაცია:

ტრენინგები განკუთვნილია საჯარო სკოლის მოქმედი მასწავლებლებისათვის და სქემაში ჩარტული კერძო სკოლების მასწავლებლებისათვის.

რეგისტრაცია სრულდება 29 აპრილს. ერთდროულად შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ რამდენიმე ტრენინგზე

დეტალურად:

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში

ტრენინგზე დასწრების წინა პირობა:

მონაწილეს უნდა ქონდეს კომპიუტერთან მუშაობის საბაზისო უნარ-ჩვევები: ტექსტის აკრეფა/რედაქტირება, ინფორმაციის შენახვა, კომპიუტერში შენახული ინფორმაციის მოძიება.
არ უნდა ქონდეს გავლილი  აღნიშნული ტერნინგკურსი, ან 1:1 ელექტრონული სწავლების დანერგვის ტრენინგკურსი.
ტრენინგზე გაეცნობით: ისტ-ის გამოყენების მნიშვნელობას თანამედროვე მიდგომებზე დაფუძნებულ სასწავლო პროცესში,  ისტ-ის გამოყენებას სასწავლო ერთეულის  ამოცანების შესაბამისად:  ისტ-ის გამოყენებას სასწავლო პროცესის დასაგეგმად; გაკვეთლის დაგეგმვას ისტ-ის გამოყენებით; ისტ-ის გამოყენებას სასწავლო რესურსების მოსამზადებლად; ისტ-ის საშუალებით მოსწავლეთა შეფასების მეთოდების/ინსტრუმენტების გამოყენებას; კლასის მართვას ისტ-ის გამოყენებისას.
ტრენინგის ხანგრძლივობა:  32 საკონტაქტო საათი. (8 დღე- დღეში 4 საათი) აღნიშნული კურსის სრულად გავლის შემთხვევაში მოგენიჭებათ 2 კრედიტქულა

ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და ისტ-ის ინტეგრირება.

ტრენინგზე დასწრების წინა პირობა: 
გავლილი ქონდეს ტრენინგკურსი "ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში", ან 1:1 ელექტრონული სწავლების დანერგვის ტრენინგკურსი.
 არ ქონდეს გავლილი წინა წლებში ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და ისტ-ის ინტეგრირება.
ტრენინგზე გაეცნობით: სასწავლო პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდებს; სასწავლო პროექტების განხორცილებისას ისტ-ის ინტეგრირების საკითხებს ეროვნული სასწავლო გეგმისა და მასწავლებლის პროფესიული  სტანდარტის შესაბამისად;  ტექნოლოგიებით გამდიდრებული სასწავლო პროექტის დაგეგმვას, რომლის მიზანია მაღალი დონის სააზროვნო და 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევების განვითარება; პროექტების სწავლებაში დანერგვის მიდგომებს;  პროექტის  პროტფოლიოს შექმნას და გამოქვეყნებას ბლოგზე.
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 36 საკონტაქტო საათი. (9 დღე-დღეში 4 საათი) აღნიშნული კურსის სრულად გავლის შემთხვევაში მოგენიჭებათ 2 კრედიტქულა

ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის ისტ-ში

ტრენინგზე   პედაგოგები გაეცნობიან:  მასწავლებელთა საგნობრივი კომპეტენციის დამადასტურებელი გამოცდის მოთხოვნებს, ტესტურ დავალებებზე მუშაობის გზით დაადგენენ საკუთარ ძლიერ და სუსტ მხარეებს, რათა უკეთ დაგეგმონ გამოცდებისათვის მზადების პროცესი, დახვეწენ ტესტის შევსების ტექნიკას, შეძლებენ საგნობრივი ცოდნის მობილიზებას.
ტრენინგი მოიცავს: ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემდეგ საკითხებს: ციფრული მოწყობილობები და მასთან დაკავშირებული კომპონენტები, ტექსტური რედაქტორი, ოპერაციული სისტემები და მონაცემთა ორგანიზების ფორმები, პროგრამული და აპარატურული უზრუნველყოფა, საპრეზენტაციო პროგრამა, ელ.ფოსტა და მასთან დაკაშირებული სერვისები, გრაფიკული რედაქტორი, ციფრული ინფორმაციის გამოყენების ეთიკური და სამრთლებრივი ნორმები, ინფორმატიკის საფუძვლები, ელექტრონული ცხრილები.
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 16 საკონტაქტო საათი. (ტრენინგი ტარდება სამი დღის განმავლობაში, შემდეგი სქემით:4-6-6 სთ)
იყიდეთ ბითკოინი საკრედიტო ბარათით