-->

ინტელის ტრენინგი

გაეცანით ინტელის ტრენინგის პროგრამას

რეგისტრაცია

დარეგსტრირდით მიმდინარე ტრენინგზე

ტრენინგები

გაეცანით სხვადასხვა ტრენინგების პროგრამებს

ტრენინგები 2018ისტ მიმართულებით გამოცხადდა რეგისტრაცია შემდეგ  ტრენინგმოდულებზე: (ასევე გთხოვთ ეს ინფორმაცია გადასცეთ თქვენს კოლეგებს)

1. ისტ გამოყენება სასწავლო პროცესში (2 კრედიტქულა, 8 დღე 4სთ)

რეგისტრაცია

2. ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და ისტ-ის ინტეგრირება. (2 კრედიტქულა, 9 დღე 4სთ)


რეგისტრაცია 

3. ასევე ისტ საგნობრივი ტრენინგი: ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის ისტ-ში  (16 საკონტაქტო საათი 3 დღე 4-6-6)

რეგისტრაცია:

ტრენინგები განკუთვნილია საჯარო სკოლის მოქმედი მასწავლებლებისათვის და სქემაში ჩარტული კერძო სკოლების მასწავლებლებისათვის.

რეგისტრაცია სრულდება 27 აპრილს. ერთდროულად შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ რამდენიმე ტრენინგზე

დეტალურად:

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში

ტრენინგზე დასწრების წინა პირობა:

მონაწილეს უნდა ქონდეს კომპიუტერთან მუშაობის საბაზისო უნარ-ჩვევები: ტექსტის აკრეფა/რედაქტირება, ინფორმაციის შენახვა, კომპიუტერში შენახული ინფორმაციის მოძიება.
არ უნდა ქონდეს გავლილი  აღნიშნული ტერნინგკურსი, ან 1:1 ელექტრონული სწავლების დანერგვის ტრენინგკურსი.
ტრენინგზე გაეცნობით: ისტ-ის გამოყენების მნიშვნელობას თანამედროვე მიდგომებზე დაფუძნებულ სასწავლო პროცესში,  ისტ-ის გამოყენებას სასწავლო ერთეულის  ამოცანების შესაბამისად:  ისტ-ის გამოყენებას სასწავლო პროცესის დასაგეგმად; გაკვეთლის დაგეგმვას ისტ-ის გამოყენებით; ისტ-ის გამოყენებას სასწავლო რესურსების მოსამზადებლად; ისტ-ის საშუალებით მოსწავლეთა შეფასების მეთოდების/ინსტრუმენტების გამოყენებას; კლასის მართვას ისტ-ის გამოყენებისას.
ტრენინგის ხანგრძლივობა:  32 საკონტაქტო საათი. (8 დღე- დღეში 4 საათი) აღნიშნული კურსის სრულად გავლის შემთხვევაში მოგენიჭებათ 2 კრედიტქულა

ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და ისტ-ის ინტეგრირება.

ტრენინგზე დასწრების წინა პირობა: 
გავლილი ქონდეს ტრენინგკურსი "ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში", ან 1:1 ელექტრონული სწავლების დანერგვის ტრენინგკურსი.
 არ ქონდეს გავლილი წინა წლებში ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და ისტ-ის ინტეგრირება.
ტრენინგზე გაეცნობით: სასწავლო პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდებს; სასწავლო პროექტების განხორცილებისას ისტ-ის ინტეგრირების საკითხებს ეროვნული სასწავლო გეგმისა და მასწავლებლის პროფესიული  სტანდარტის შესაბამისად;  ტექნოლოგიებით გამდიდრებული სასწავლო პროექტის დაგეგმვას, რომლის მიზანია მაღალი დონის სააზროვნო და 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევების განვითარება; პროექტების სწავლებაში დანერგვის მიდგომებს;  პროექტის  პროტფოლიოს შექმნას და გამოქვეყნებას ბლოგზე.
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 36 საკონტაქტო საათი. (9 დღე-დღეში 4 საათი) აღნიშნული კურსის სრულად გავლის შემთხვევაში მოგენიჭებათ 2 კრედიტქულა

ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის ისტ-ში

ტრენინგზე   პედაგოგები გაეცნობიან:  მასწავლებელთა საგნობრივი კომპეტენციის დამადასტურებელი გამოცდის მოთხოვნებს, ტესტურ დავალებებზე მუშაობის გზით დაადგენენ საკუთარ ძლიერ და სუსტ მხარეებს, რათა უკეთ დაგეგმონ გამოცდებისათვის მზადების პროცესი, დახვეწენ ტესტის შევსების ტექნიკას, შეძლებენ საგნობრივი ცოდნის მობილიზებას.
ტრენინგი მოიცავს: ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემდეგ საკითხებს: ციფრული მოწყობილობები და მასთან დაკავშირებული კომპონენტები, ტექსტური რედაქტორი, ოპერაციული სისტემები და მონაცემთა ორგანიზების ფორმები, პროგრამული და აპარატურული უზრუნველყოფა, საპრეზენტაციო პროგრამა, ელ.ფოსტა და მასთან დაკაშირებული სერვისები, გრაფიკული რედაქტორი, ციფრული ინფორმაციის გამოყენების ეთიკური და სამრთლებრივი ნორმები, ინფორმატიკის საფუძვლები, ელექტრონული ცხრილები.
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 16 საკონტაქტო საათი. (ტრენინგი ტარდება სამი დღის განმავლობაში, შემდეგი სქემით:4-6-6 სთ)
აქტივობები: ტრენინგი მეწარმეობა და ტექნოლოგიები

რეფლექსია


პროექტი „ახალგაზრდობის შესაძლებლობების გაზრდა მეწარმეობისათვის“ ხორციელდება ინოვაციური განათლების ფონდის მიერ

  ::სათაური 

2018 წლის 14 თებერვალს (მეორე ჯგუფი) 12:00 საათზე ზუგდიდის ტექნოპარკში ინოვაციური განათლების ფონდი  „ახალგაზრდობის შესაძლებლობების ხელშეწყობა“  პროექტის ფარგლებში იწყებს ტრენინგს „მეწარმეობა და ტექნოლოგიები“.

ფასილიტატორი: დათო მალანია

სასურველია გქონდეთ თქვენი ლეპტოპი, რომელსაც ადგილზე გავმართავთ. (თუ თქვენს ლეპტოპში არ წერია Win 10 და Office 2016 ის ქართული ვერსია,

  :: ტრენინგის გრაფიკი 


კურსის ხანგრძლივობაა: 40 საათი — 16  სესია (თითო სესიის ხანგრძლივობა 150 წუთი)


  :: მონაწილები  (პირველი ჯუფი)
 • არქანია ზაალ და ჯიქია ირაკლი
 • გამსახურდია ალექსი და როგავა თეონა
 • როგავა ჯამბული  და გოგოხია ელეონორა
 • ძველაია გიორგი  და პაჭკორია დათო
 • ერემაძე ირინა  და ქადარია გიორგი
 • ბენდელანი სოფიო  და კვარაცხელია თათია
 • შონია მირიან  და მიქიაშვილი ნიკა
 • აკობია დათო  და ვიკა ჯიქია
 • ანა კიტია

 • გულორდავა ირაკლი
 • კანკია გიორგი
 • ხურცილავა დიანა
 • ჩიქოვანი დავით
 • შელია ბექა  :: ტრენინგის დაწყებამდე


 1.  თუ არ გაქვთ gmail ანგარიში (ფოსტა) — შექმენით. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტექსტური და ვიდეო ინსტრუქციები. (ან დახმარება სთხოვოთ ფასილიტატორს)
 2. გთხოვთ შეავსოთ ტრენინგის პროგრესის ჩეკლისტი 
 3.  აირჩიეთ ტრენინგისთვის სასურველი კვირის დღე

 4. ფასილიტატორს ტრენინგის დაწყებამდე ელ ფოსტის დახმარებით შეატყობინეთ დავალების შესრულების შესახებ. დავალებები დაასრულეთ ტრენინგის დაწყებამდე.
დამხმარე რესურსები:

პროგრამული უზრუნველყოფა
Win 10 (ქართ.)
Ms Office 2016 (ქართ)
Acrobat Reader
Manual
Appendix
Help Guide  :: I სესია. შესავალი  28.12.2017

დასაწყისი (2)
მონაწილეთა გაცნობა (30)
მოლოდინები (5)
მიმოხილვა (5)
თანამშრომლობა (10)
წესების შემუშავება (ემ ემ დემსი)
ბიზნეს გეგმა (ნაწილი 2) (სწორი პასუხები)

აისბრეიკერი დაკვირვებულობა   :)  კითხვა მზად ხართ თუ არა  ?
დისკუსია წარმატებული მეწარმე
მეწარმეობა და მეწარმის თვისებები (22+15)
დამხმარე სახელმძღვანელო (ნინას ინსტრუქცია)
ფოსტაზე შესვლა და ბიზნეს ფოსტის რეგისტრაცია  (2) (pdf) (video)
დრაივზე ენის შეცვლა (2)(ვიდეო)
საკურსო საქაღალდის შექმნა  (.pdf)
ციფრული განათლება

 •  + რაც იცოდით,
 • ! რაც ახალია თქვეთვის, 
 • ? რაც ბუნდოვანია.

ციფრული მოქალაქეობის სცენარები
გვერდების ჩანიშვნები (5)  (.pdf)
რეფლექსია (15)
იფიქრეთ შემდეგ თემაზე  (3)
დასრულება (2)


დავალება 
თუ არ გაქვთ შექმენით თქვენი ელ ფოსტა გმაილ სივრცეში
ენა შეცვალეთ ქართულზე
შექმენით ბლოგი რეფლექსიებისთვის  :: II სესია ბიზნეს იდეის განვითარება 17.01.2018

მოიფიქრეთ რა სფეროში შექმნით ბიზნეს გეგმას


შესავალი გონებრივ რუკაში
ბიზნეს იდეის აქტივობა
გონებრივი რუკა
შესავალი რანჟირებაში
რანჟირების გრაფიკი

რეფლექსია (12)
იფიქრეთ შემდეგ თემაზე
დასრულება (3)

  :: III სესია. უკუკავშირის მოგროვება

 
დასაწყისი (5)
შესავალი გამოკითხვის მეთოდებში (5)
გამოკითხვის კითხვარის აქტივობა (125)
დაგეგმვა (30)
გაკეთება (75)
შემოწმება(5)
გაზიარება/განხილვა(15)
რეფლექსიის ჟურნალი (12)
დასრულება (3)  :: IV სესია.  გამოკითხვის მონაცემების ანალიზი

დასაწყისი (5)
შესავალი მონაცემების ანალიზში (5)
მონაცემების ანალიზის  აქტივობა (125)
დაგეგმვა (30)
გაკეთება (75)
შემოწმება (5)
გაზიარება/განხილვა (15)
რეფლექსიის ჟურნალი (12)
დასრულება (3)


  :: V სესია. თქვენი ბიზნეს იდეის ანალიზი


დასაწყისი (3)
შესავალი ბიზნესის იდეის ანალიზში (7)
ბიზნეს იდეის ანალიზი აქტივობა (125)
კონკურენტუნარიანობის ანალიზი
დაგეგმვა (15)
გაკეთება (35)
SWOT ანალიზი
დაგეგმვა (15)
გაკეთება (35)
შემოწმება (10)
გაზიარება/განხილვა (15)
რეფლექსიის ჟურნალი (12)
დასრულება (3)


  :: VI სესია. თქვენი ბიზნეს იდეის დასრულება

დასაწყისი (5)
შესავალი მიზნების დასახვაში (5)
ბიზნეს იდეის პრეზენტაციის  აქტივობა (125)
დაგეგმვა (30)
გაკეთება (75)
შემოწმება(5)
გაზიარება/განხილვა(15)
რეფლექსიის ჟურნალი (12)
დასრულება (3)  :: VII სესია. სტარტაპის ხარჯბის დადგენადასაწყისი (5)
შესავალი სტარტაპის ხარჯების დადგენაში (5)
სტარტაპის ხარჯების აქტივობა (125)
დაგეგმვა (30)
გაკეთება (75)
შემოწმება (5)
გაზიარება/განხილვა (15)
რეფლექსიის ჟურნალი (12)
დასრულება (3)  :: VIII სესია. ფასწარმოქმნა

დასაწყისი (5)
შესავალი ფასწარმოქმნაში (5)
ფასწარმოქმნის აქტივობა (125)
დაგეგმვა (30)
გაკეთება (75)
შემოწმება (5)
გაზიარება/განხილვა (15)
რეფლექსიის ჟურნალი (12)
დასრულება (3)


  :: IX სესია. თქვენი ბიუჯეტის მომზადება


  :: X სესია.  მარკეტინგული სტრატეგიის განვითარება


  :: XI სესია. თქვენი ბიზნესის რეკლამირება და ბრენდინგი


  ::XII სესია. თქვენი ბიზნესისათვის ვებ გვერდის შექმნა


  :: XIII სესია. ბიზნესის ძირითადი ოპრაციების გაგება


  :: XIV სესია.  ორგანიზაციული სტრუქტურა


  :: XV-XVI სესია ბიზნესის გემის განვითარებაFunded by Democracy Commission Small Grants Program, U.S. Embassy in Georgia დაფინანსებულია დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში, აშშ-ის საელჩოს მიერ საქართველოში


© ყველა უფლება დაცულია.

მზად ხართ გახდეთ კიბერსამყაროს შერლოკ ჰოლმსი? (ტესტი კიბერუსაფრთხოებაზე)
როგორც წინა პოსტში კრიპტოვალუტის შესახებ ვწერდი, ქართულ განათლებაში ტესტები ფაქტობრივი ცოდნის გასაზომად გამოიყენება. თუმცა ტესტებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვთ. ტესტების სასწავლო მიზნებს გუგლ ფორმების ვიდეოინსტრუქციებშიც შევეხე გაკვრით. დღევანდელ ტესტს ქვია მზად ხართ გახდეთ კიბერსამყაროს შერლოკ ჰოლმსი? გაიარეთ ეს ტესტი და შეაფასეთ თქვენი ძალები

და ბოლოს, გთხოვთ გამოიწეროთ ეს ბლოგი, გააკეთეთ კომენტარი, გამოხატეთ თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი.... კიდევ რა თემაზე გინდათ ტესტის მომზადება? გამოგვეხმაურეთ, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია

პორტების კატალოგი.

ეს არის კომპიუტერის პორტების ყველაზე უფრო სრულყოფილი და ხარისხიანი კატალოგი. გამოცდაზე დაგჭირდებათ და ისეც. გაადიდეთ და ნახეთ მაქსიმალურად მაღალი ხარისხით (4320X6120px)

აქედან კი შეგიძლიათ ორიგინალ ზომაში ჩამოტვირთოთ

#მალეგამოცდებიიწყება  :)


პროექტების კონკურსი "მასწავლებელი-მეგზური ევროპისკენ"
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს პროექტების კონკურსს „ევროკავშირისა და ევროპული ღირებულებების შესახებ სწავლების ხელშეწყობა სკოლებში“.  დეტალურად ნახეთ თანდართული ფაილი
პროექტების კონკურსი ცხადდება საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლებისთვის.
კონკურსის მიზანია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ევროკავშირის შესახებ სწავლებისა და ევროპული ღირებულებების საუკეთესო პრაქტიკის ხელშეწყობა, დემოკრატიული იდეების პოპულარიზაცია და მოსწავლეების მიერ კონკრეტული თემების შესახებ ცოდნის შეძენა, გაღრმავება.
აღნიშნული კონკურსი წარმოადგენს 2017 წელს ჩატარებული სემინარის დასკვნით ეტაპს და მასში მონაწილეობა შეუძლია სამოქალაქო განათლების, ისტორიის, გეოგრაფიისა და ქართული ენისა და ლიტერატურის საბაზო-საშუალო საფეხურის ყველა პედაგოგს.
პროექტები შეიძლება იყოს კვლევითი, შემეცნებითი, გამოყენებითი ან შემოქმედებითი ხასიათის. შინაარსობრივი თვალსაზრისით, ეს პროექტები შეიძლება მოიცავდნენ ისტორიის, გეოგრაფიის, სამოქალაქო განათლების და ქართული ენისა და ლიტერატურის თემატიკას ან ინტეგრირებულნი იყვნენ სხვა ზოგადსაგანმანათლებლო საგნებთან.
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური პროექტი „მასწავლებელი - მეგზური ევროპისკენ“ ხორციელდება სსიპ „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის“, ფრიდრიხ ებერტის ფონდისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ესტონური ცენტრის მხარდაჭერით. აღნიშნული პროექტი წელს მეხუთედ გაიმართება. პროექტი მიმდინარეობს ორ ეტაპად: ა) სემინარი მასწავლებლებისათვის - „მასწავლებელი - მეგზური ევროპისკენ“, რომელიც უკვე ჩატარდა 2017 წლის მაისში, და ბ) კონკურსი, როგორც სემინარის მონაწილე, ასევე, პროექტში ჩართვის მსურველი სხვა მასწავლებლებისათვის. პედაგოგები სემინარის შემდეგ, წლის განმავლობაში ახორციელებენ პროექტებს თავიანთ სკოლებში საქართველო - ევროკავშირის თანამშრომლობისა და ევროპული ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით (კონკურსში მონაწილეობის შესახებ აუცილებლად იხილეთ დეტალური ინფორმაცია). 
პროექტები მიიღება მიმდინარე წლის 1 აპრილის ჩათვლით.
პროექტები წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: guidetoeurope@gmail.com  
კონკურსში გამარჯვებული 10 საუკეთესო პროექტის ავტორი გამოვლინდება ევროპის დღეების ფარგლებში, 2018 წლის მაისში.

მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო (2018)


📣 ჩვენ ვეძებთ გამორჩეულ მასწავლებლებს
 თუ ხართ მასწავლებელი, გიყვართ თქვენი საქმე და ზრუნავთ მომავალზე, აუცილებლად უნდა შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა კამპანიისთვის „მასწავლების ეროვნული ჯილდო“.
🔸 წელს ჯილდოზე მონაწილეობა ორგვარად არის შესაძლებელი.
👉 გარდა იმისა, რომ მასწავლებლებს შეუძლიათ თვითონ წარადგინონ თავიანთი თავი, შესაძლებელია სკოლების მხრიდან მათი ნომინირებაც. 
🔸 მომავალი განათლებაშია
 აპლიკაციების მიღება უკვე დაიწყო, გაეცანით ინფორმაციას ჩვენს ვებგვერდზე - www.tprize.ge, შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა, დაამტკიცეთ რომ ხართ გამორჩეული მასწავლებელი და გახდით “მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს” მფლობელი.

 მომავალი განათლებაშია!

გთხოვთ გააზიაროეთ ეს პოსტი!

დათოს ბლოგი გისურვებთ წარმატებას
ეს ნამდვილად კრიპტოვალუტაა? (ტესტი)

ქართულ განათლებაში ტესტები ფაქტობრივი ცოდნის გასაზომად გამოიყენება. თუმცა ტესტებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვთ. ტესტების სასწავლო მიზნებს გუგლ ფორმების ვიდეოინსტრუქციებშიც შევეხე გაკვრით. ამჯერად კი ასეთი ტესტის ნიმუშების სერია მინდა შემოგთავაზოთ დათოს ბლოგზე. ვფიქრობ კვირაში ერთი სასწავლო ტესტი დავდო ტექნოლოგიების თემებზე. დასაწყისისთვის მინდა შემოგთავაზოთ კრიპტოვალუტის და მიმების თემა.მცირე ექსკურსი;

ბლოკჩეინი (ვიდეო, ქართ.)
ბითკოინი შეიქმნა 2008 წელს და წარმოდგენს ვირტუალურ კრიპტოგრაფიულ ვალუტას, რომლის შექმნა კომპიუტერული ქსელის საშუალებით და რთული მათემატიკური პროცესების შედეგად ხორციელდება. ამ პროცესს მაინნგი ეწოდება. ეს ვალუტა ფიზიკურად არ არსებობს. ბიტკოინი საშუალებას იძლევა თანხა ინტერნეტის საშუალებით ნებისმიერ ადამიანს გავუგზავოთ ყოველგვარი შუამავლის გარეშე და ამ უფასო ოპერაციას რამდენიმე წამი სჭირდება. ბიტკოინის გაყალბება შეუძლებელია.

სატოში ბითკოინის ხურდა ფული. ის 100 ათასი სატოში უდრის 1 ბითკოინს.
ალტკოინი არის ბითკოინის შემდეგ შექმნილი ყველა სხვა ვირტუალური ვალუტა
მიმი (ინგ meme /miːm/) კულტურული ინფორმაციის ერთეული. მიმად შეიძლება ჩაითვალოს ნებისმიერი იდეა, სიმბოლო, მანერა ან მოქმედების სახე, რომელიც ადამიანიდან ადამიანს გაუზრებლად ან გააზრებულად გადაეცემა მეტყველების, წერილის, ვიდეოს, რიტუალის, ჟესტის და სხვა სახით (იხილეთ ერთ-ერთი მაგალითი)

Yao Ming-ის სახე (ზოგჯერ უწოდებენ "Fuck That Guy" ან "Dumb Bitch") არის პროფესიონალი კალათბურთელის Yao Mingის გულღია სიცილის კომიქსური სტილის კონტურული ნახატი. გამოსახულება, როგორც წესი, გამოიყენება როგორც რეაქციის სახე ონლაინ დისკუსიებში მონაწილის მიმართ დისკუსური დამოკიდებულების გამოსახატავად


კრიპტოვალუტების და ბლოკჩეინ სამყარო თავისი წესებით ცხოვრობს. ზოგჯერ ალტკოინები ინტერნეტ მიმებს გავს, ხოლო ზოგჯერ თვით მიმები ხდებიან კრიპტოვალუტები. ზოგჯერ გაიგებ ახალი ციფრული ვალუტის გამოსვლის შესახებ და ფიქრობ, არა, ეს შეუძლებელია. სამყარო გაგიჟდა, ან ეს უცნაურობები მართლა ჩვენი მომავალია?

გთხოვთ გაიაროთ ტესტი,  (აქაც იგივე ტესტია) არ დაგუგლოთ, და შეაფასეთ თქვენი ცოდნა კრიპტოვალუტების შესახებ. შეგიძლიათ თუ არა რეალურად არსებული კრიპტოვალუტის ქსელში არსებული მიმისგან გარჩევა?  (ტესტის პასუხების გრაფიკი ყოველ თვე გამოქვეყნდება ამავე გვერდზე)


აქ შეგიძლიათ ტესტის შეფასების სქემა დადოთ განმავითარებელი შეფასებით: მაგალითად თუ თქვენ 1-და 4 მდე შეფასება მიიღეთ, მაშინ თქვენ ამ თემაზე მეტი უნდა იმუშაოთ, გთხოვთ ნახოთ შემდეგი ბმულები... და აქ მიუთითებთ კონრეტულ  ბმულებს კრიპტოვალუტის და მიმების შესახებ. ეს ინფორმაცია თქვენ შეიძლება წინასწარ მოამზადოთ და ბლოგზე ან ინტერნეტში განათავსოთ. რესურსების მომზადებაში შეგიძლიათ მოსწავლეებიც დაიხმარიოთ. თუნდაც ტესტის მოზადება რომ სთხოვოთ მოსწავლეებს, წესით არ უნდა წარომადგენდეს პრობლემას.

მოდით აბა დაფიქრდით, თქვენ როცა ქაღალდზე ამზადებთ ტესტებს და შემდეგ კლასში ატარებთ ტესტირებას, რა შედეგზე გადიხართ? გინდათ მე გიპასუხებთ: თქვენ მხოლოდ ფაქტობრივ ცოდნას აფასებთ. ხოლო როცა ტესტის შექმნას სთხოვთ მოსწავლეებს, თქვენ გადიხართ 21 საუკუნის შესაბამის მრავალ უნარზე, მინიმუმ კრეატიულობა, კრიტიკული აზროვნება, ტექნოლოგიური უნარჩვევები. ხოლო შესწავლილი მასალა, გაცილებით უკეთესად იქნება გააზრებული, ვიდრე ტრადიციული სწავლების შემთხვევაში, ვინაიდან ცნობილია, დასწავლის ხარისხი ყველაზე მეტია სხვისი სწავლების დროს...


ამ ბმულზე კი შეგიძლიათ ნახოთ სასწავლო ხასიათის ტესტების ნიმუშები რადიო თავისუფლების საიტიდან

Quiz: რამდენად იცნობთ 1921 წლის 25 თებერვალთან დაკავშირებულ მოვლენებს?
     
Quiz: რამდენად იცნობთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცხოვრებასა და შემოქმედებას?


და ბოლოს, გთხოვთ გამოიწეროთ ეს ბლოგი, გააკეთეთ კომენტარი, გამოხატეთ თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. გაგვიზაირეთ თქვენი აზრი.... კიდევ რა თემაზე გინდატ ტესტის მომზადება?

გამოგვეხმაურეთ, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია

გაქართულება vol.3წინა კვირას დათოს ბლოგის ფეისბუკ გვერდზე საკმაოდ აქტუალური იყო პროგრამების გაქართულების თემატიკა (2500მდე ადამიანი დაინტერესდა ამ თემით) ამიტომაც გთავაზობთ მესამე ვერსიას. ამჟამად წარმოგიდგენთ ვინდოუს 10 გაქართულებას. დიდი ხანია ეს ვიდეოგაკვეთილი ჩემს იუთუბ არზე დევს და ბარემ ბლოგზეც იდოს  
ასევე თქვენთვის შეიძლება საინტერესო იყოს ჩემი სხვა პოსტები  ამავე ტემაზე 

html კოდის აკრეფის ტექნიკა

პოსტების ამ სერიით დათოს ბლოგი გთავაზობთ ვებ დიზაინის გაკვეთილებს, რომლის სრული ვერსია განთავსებულია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების ციფრული რესურსების პორტალზე. ვინაიდან ამ პორტალზე შეუძლებელია პროგრამული კოდების ან სხვადასხვა საჭირო რესურსების განთავსება, გადავწყვიტე ყველა პროდუქტი ერთად განმეთავსებინა, თანაც ისეთნაირად რომ საავტორო უფლებებიც არ დამერღვია. ანუ მე კი ვარ ამ ვიდეობის ავტორი, მაგრამ ეს ვიდეობი მასწავლებელთა სახლმა იყიდა და საავოტო უფლებები გააჩნია მასწავლებელთა სახლს. შესაბამისად, ამ ეტაპზე მე მხოლოდ მათთან შეთანხმების გარეშე ბმულების განთავსება შემიძლია. მომავალში შეიძლება ან ახალი ვიდეოები გავაკეთო, ან მასწავლებელთა სახლს შევუთანხმდე მათ განთავსებაზე. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად დაინტერესდებით თქვენ ამ თემით, ან საჭირო არის თუ არა ამ მასალის განთავსება დათოს ბლოგზე.

კონკრეტულად ეს პოსტი ეძღვნება html კოდის აკრეფის თავსებურებას ვინაიდან HTML (და პროგრამული) კოდი თავისებურად იკრიფება. დააკვირდით და სცადეთ დაიცვათ გამოყენებული ტექნიკა

კოდიდამატებითი წყაროები:
HTML და  CSS ღია კოდი. MIT by @mdo (ინგ)
CSS სახელმძღვანელო (ინგ.)

HTML (ინგ, ვიდ. CS50 Harvard. 5:41. by David Malan)
HTML (ინგ, ვიდ. CS50 Harvard. 21:34. by Doug loyd)
CSS-0  (ინგ, ვიდ. CS50 Harvard. 4:40. by (ინგ, ვიდ. CS50 Harvard. 5:41. by David Malan))
CSS-1   (ინგ, ვიდ. CS50 Harvard. 3:12. by David Malan)
CS50 2016 - Weel 6 HTTP  (ინგ, ვიდ. CS50 Harvard. 1:44:36. by David Malan)

გამოგვეხმაურეთ კომენტარებში და გავიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ან სულაც გამოიწერეთ ბლოგი
1_1. შესავალი. პირველი დავალება Hello world!
ნახეთ ვიდეოგაკვეთილი შესავალი. პირველი დავალება Hello world!

წაიკითხეთ ტექსტი  (.pdf)

ნახეთ კოდი:იყიდეთ ბითკოინი საკრედიტო ბარათით