-->

ინტელის ტრენინგი

გაეცანით ინტელის ტრენინგის პროგრამას

რეგისტრაცია

დარეგსტრირდით მიმდინარე ტრენინგზე

ტრენინგები

გაეცანით სხვადასხვა ტრენინგების პროგრამებს

პრეზენტაცია

ინტელის ტრენინგის აქტივობები, წალენჯიხა 2018 წლის ივლისი
ნახეთ ჯგუფების განაწილება საათების მიხედვით

ტრენინგის გრაფიკი
დღეები
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
რიცხვი
03.0705.07
08.07
10.07
12.07
14.0716.0718.0720.07
დღე
სამშხუთშ
პარ
სამ
ხუთშ
პარსამშ
ხუთშ
პარ
სთ
11.0011.00
11:00
11:00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00


::  I ჯგუფი 11:00-15:30 სთ


საკუთარი მონაცემები შეიტანეთ ცხრილში
აქტივობა 

დამოუკიდებლად შედით თქვენს ფოსტაზე და გამოგზავნეთ წერილი dato.malania@gmail.com მისამართზე. წერილის შინაარსში აღწერეთ თქვენი მოლოდინები.

საპასუხო წერილში თქვენ მიიღებთ სახელმძღვანელოს ჩამოტვირთვის ინსტრუქციას

როგორც ტრენინგზე გითხარით, მნიშვნელოვანია რომ თქვენ დამოუკიდებლად შედიოდეთ თქვენს პოსტაზე. არ ისარგებლოთ, სკოლის ფოსტით. სკოლის ფოსტაზე ვერ შევქმნით თქვენს ბლოგს

ნახეთ დამხმარე ვიდეოგაკვეთილები და უმორჩილესად გთხოვთ ტრენინგზე გამოცხადებამდე გაიმეოროთ წინა ტრენინგზე გავლილი მასალები:   
მოსინჯეთ, შეგიძლიათ თუ არა საქაღალდის ან მარტივი ტექსტის შექმნა, ელ-ფოსტაში მუშაობა, წერილის გაგზავნა და მიღება.


დავალება:

ბლოგიდან ჩამოტვირთეთ ტრენინგის სახელმძღვანელო და დააინსტალირეთ.
წაიკითხეთ პირველი მოდული


ყურადღება გაამახვილეთ დოკუმენეტებზე


 • 21-საუკუნის უნარ-ჩვევები
 • პორტფოლიოს ჩეკლისტი
 • პორტფოლიოს შეფასების რუბრიკა
 • პროექტის გეგმის შაბლონიდაასრულეთ შემდეგი სამუშაოები:
გემის შაბლონში
თემა
მიმართულების მიცემი კითხები
საავტორო უფლებების ფაილი
შექმენით პრეზენტაცია
წაიკითხეთ მე-5 მოდული


პირველი დღე

ახელმძღვანელოს გაცნობა
საქაღალდის (პორტფოლიოს)შექმნა

მნიშვნელოვანი დოკუმენტები

 • 21-საუკუნის უნარ-ჩვევები
 • პორტფოლიოს ჩეკლისტი
 • პორტფოლიოს შეფასების რუბრიკა
 • პროექტის გეგმის შაბლონი


დავალება 

თუ ვერ მოხერხეთ სახელმძღვანელოს ჩამოტვირთვა, გაეცანით ინტერნეტ  ვერსიას  

იფიქრეთ პროექტის თემაზე  

ნახეთ ვიდეო ბლოგში მუშაობა


მეორე დღე
ბლოგის შექმნა
პირადობის ასლი
ნახეთ ნიმუშები (.zip) 


ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი სათაურით პირველი მოდულის რეფლექსია

დაწერეთ ტექსტი  ამ მოდულმა გარკვეული თვალსაზრისით დამაფიქრა ჩემს როლზე სასწავლო ღონისძიებების დაგეგმვის პროცესში

დავალება წაიკითხეთ მეორე მოდულის  პირველი აქტივობა
ყურადღება გაამახვილეთ

 • 21-საუკუნის უნარჩვევები
 • ესგ 
 • ბლუმის ტაქსონომა 


თუ ვერ მოხერხეთ სახელმძღვანელოს ჩამოტვირთვა, გაეცანით ინტერნეტ  ვერსიას  

იფიქრეთ პროექტის თემაზე  


  
მეორე მოდული 


მნიშვნელოვანია: პირველი აქტივობა 21-საუკუნის უნარჩვევების და სტანდარტის შერჩევა, ბლუმის ტაქსონომიით შეფასება (გადის თუ არა მაღალ სააზროვნო უნარებზე)

ამოცანების მისადაგება


გონებრივი იერიში კითხვების ფურცელების შევსება
მეორე აქტივობა პრეზენტაცია მიმართულების მიმცემ კითხვებაზე
17 გვერდიანი ნიმუშის ნახვა

რეფლექსია
ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი სათაურით მეორე მოდულის რეფლექსია

დაწერეთ ტექსტი „ეს მოდული დამეხმარა, გამეანალიზებინა სტანდარტების და  მიმართულების მიმცემი საკვანძო კითხვების გამოყენება რამდენიმე თვალსაზრისით...“ 

პროექტის გეგმის შაბლონზე მუშაობა (ტემის შერჩევა, სტანდარტის მისადაგება, ამოცანები, მიმართულების მიმცემი კითხვების შერჩევა)  დავალება გეგმის შაბლონში ჩაწერეთ შერჩეული თემის სტანდარტები. წაიკითხეთ მესამე მოდული, ყურადღება გაამახვილეთ მეორე აქტივობაზე და პრეზენტაციაზე საავტორო უფლებების ქაოსი


მეოთხე დღე  

მნიშვნელოვანია მეორე აქტივობა საავტორო უფლებების ქაოსი
საავტორო უფლებების ნიმუშები და შაბლონების ნახვა 

პრეზენტაციის სიმულაცია

რეფლექსია

გააკეთეთ პოსტი სათაურით მესამე მოდულის რეფლექსია

დაწერეთ ტექსტი 
ეს მოდული დამეხმარა, დავფიქრებულიყავი, რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ინტერნეტს სწავლის პროცესზე, კერძოდ… დავალება დამოუკიდებლად იმუშავეთ და შექმენით პროქტის თემის შესაბამისი  პრეზენტაციის მაკეტი, გაწერეთ სცენარი


მეხუთე დღე   მეოთხე მოდულის გაცნობა


რეფლექსია

ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი სათაურით მეოთხე მოდულის რეფლექსია

დაწერეთ ტექსტი


როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ტექნოლოგიები სწავლის პროცესის ხელშეწყობისა და შეფასებისთვის?

დავალება: წაიკითხეთ მე-5 მოდული, ყურადღება გაამახვილეთ 
პრეზენტაცია, რომელიც კლავს


მეექვსე დღე  
პროექტების შეფასების გაცნობა
შეფასების რუბრიკების ბიბლიოთეკა
პროექტის შეფასების 5 სტრატეგია
რეფლექსია
ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი სათაურით მეხუთე მოდულის რეფლექსია დაწერეთ ტექსტი
მიმდინარე მოდული დამეხმარა, გამეანალიზებინა მოსწავლეზე ორიენტირებული შეფასების ფორმები რამდენიმე თვალსაზრისით... 


დავალება
საქაღალდეში შეფასებები გადაიტანეთ პრეზენტაციის და ბუკლეტის შეფასების რუბრიკები
ნახეთ ვიდეოგაკვეთილი პრეზენტაციის ატვირთვა ბლოგზე
წაიკითხეთ მე-6 მოდული


მეშვიდე დღე    
დაწერეთ ტექსტი 
ნახეთ ვიდეოგაკვეთილი პორტფოლიოს ატვირთვა ბლოგზე

შექმენით პრეზენტაცია საქაღალდეში მოსწავლის ნიმუში

პრეზენტაციის ატვირთვა ბლოგზე
ბლოგზე კომენტარები  (საკუთარი მონაცემების შეტანა ცრილში)
კომენტარების შპარგალკა

ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი სათაურით მეექვსე მოდულის რეფლექსია


დავალება
დაასრულეთ და ატვირთეთ თქვენი პრეზენტაცია ბლოგზე 

მერვე დღე    

პროტფოლიოს გადახედვა, პორტფოლიოს დასრულება
თანამშრომელებთან გაზიარება
პორტფოლიოს ატვირთვა

ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი სათაურით მეშვიდე მოდულის რეფლექსია

დაწერეთ ტექსტი 

დავალება მომზადეთ ბუკლეტი
დაასრულეთ და ატვირთეთ პორტფილიო

  მეცხრე დღე


პრეზენტაციების წარდგენა


ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი სათაურით მერვე მოდულის რეფლექსია

დაწერეთ ტექსტი 
გისურვებთ წარმატებას

გლობალური მოქალაქეობის ონლაინ კურსი (ENG)


UNESCO Apceiu აცხადებს რეგისტრაციას გლობალური მოქალაქეობის ონლაინ კურსზე. არ გამოტოვოთ ეს შესაძლებლობა. დეტალურად ნახეთ ბმულზე


About the Course

The course aims to provide an overview of the GCED (Global Citizenship Education) as well as its background, concepts under the framework of UNESCO, and guidelines for teaching and learning. The course will help participants gain an understanding of the key concepts and principles of GCED, recognize educational issues relevant to GCED, and identify pedagogical approaches to GCED.

   Chapter 1 The World We Live in 1
   Chapter 2 The World We Live in 2
   Chapter 3 The Education We Need
   Chapter 4 Emergence of GCED as Global Education Agenda
   Chapter 5 Understanding GCED within SDG4
   Chapter 6 Who is a Global Citizen?
   Chapter 7 What is Global Citizenship Education(GCED)?
   Chapter 8 Thematic Areas of GCED
   Chapter 9 Learning Contents of GCED
   Chapter 10 Teaching GCED to Transform: Pedagogical Principles of GCED
   Chapter 11 How to Teach GCED Effectively: Teaching Strategies and Approaches
   Chapter 12 GCED in Practice: Teaching GCED in Classroom

ისტ 2018 წლის გამოცდის ტრენინგი (აქტივობები)
2018 წლის 20 ივნისს ოთხშაბათს, ზუგდიდის N3  საჯარო სკოლაში (ნახეთ რუკაზე) 12:00 საათზე დაიწყება ტრენინგი: ისტ საგამოცდო ტრენინგი.

  :: მონაწილეები

 1. ლალი რაფავა
 2. ნინო ქუხილავა
 3. თამარი კაკაჩია
 4. სოფიო ვაწინძე
 5. ელიზა კუკავა
 6. ნათია კოკაია
 7. ვენერა ხახუბია
 8. თამარი გოგელია-ლორთქიფანიძე
 9. ელენა შონია
 10. ეკა ზარანდია
 11. ჟანა პაპავა
 12. ხათუნა კვარაცხელია
 13. თეა ჭანტურია
 14. თამარ ცანავა
 15. ეკატერინე შანავა
 16. მაია ფიფია
 17. ეკატერინე ჭანტურიძე

 18. ნესტან ხურცილავა
 19. ნანა მიქაბერიძე
 20. ოლღა ჯანჯღავა
 21. კახაბერ შონია

                    ტრენინგი 16 საათიანია,  თითო შეხვედრა გრძელდება 4 + 6 + 6  საათი.

                      ::  ტრენინგის გრაფიკი
                      დღებიI დღეII დღეIII დღე
                      რიცხვი20 ივნისი22 ივნისი25 ივნისი
                      კვირის დღეოთხშაბათი
                    (12:00)
                    პარასკევი
                    (10 საათი) 
                    ორშაბ
                    (10 საათი)


                    ტრენინგის დაწყებამდე

                    ჩამოტვირთეთ 2016 წლის ზაფხულის ტესტი და სცადეთ კითხებს უპასუხოთ

                    ჩამოტვირთეთ და დაბეჭდეთ პასუხების ცხრილი

                    ჩამოტვირთეთ პრაქტიკული დავალებები  ვარიანტი 1ვარიანტი 2                    ჩამოტვირთეთ Office 2010 x86,  x64 ,  საინსტალაციო პაკეტი.   ნახეთ ინსტალაციის ვიდეო  :)

                    მეორე ვერსია x86,  x64                    შეავსეთ მიღება-ჩაბარება
                    აქტივობები:
                      ::  I დღე
                    ტრენინგდღის გახსნა                    პოსტი მზადების პროცესშია

                    პროგრამა

                    ოპერაციული სისტემები, მათი სტრუქტურა, კონფიგურაციისა და რესურსების მართვის საშუალებები, სტანდარტული პროგრამები, მომხმარებლები, ფაილები და მათი გაზიარება, აუთენტიფიკაცია და ავტორიზაცია  (ვიდეო 1:07:00)

                    კომპიუტერის ტიპები, აგებულება, გარე მოწყობილობები    (ვიდეო 54:00)


                    შეავსეთ ტრენინგის შეფასების კითხვარი                      ::  II დღე
                    +                      ::  III დღე
                    2016 წლის იანვრის დავალება

                    ვარიანტი 1,   ვარიანტი 2

                    შეავსეთ ტრენინგის შეფასების კითხვარი
                    ტრენინგ დღის დახურვა  15

                    25. 06


                    ლიტერატურული კონკურსი მწერლებისათვის!                    მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი,  საინფორმაციო საგანმანათლებლო  რესურსების, ჟურნალ „მასწავლებლის “ და ინტერნეტგაზეთ „mastsavlebeli.ge“ ფარგლებში –ლიტერატურულ  კონკურსს აცხადებს!
                    მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ჟურნალი  “მასწავლებელი“ და ინტერნეტგაზეთი „mastsavlebeli.ge“, ლიბერთი   ბანკის  მხარდაჭერით, აცხადებს ლიტერატურულ კონკურს მწერლებისთვის: საუკეთესო მოთხრობა მასწავლებელზე,  რომლის ფარგლებში გამოვლინდება სამი საუკეთესო მოთხრობა მასწავლებლის საქმიანობისა  და სკოლის ცხოვრების შესახებ.
                    კონკურსის ფარგლებში განიხილება  მხოლოდ ის მოთხრობა, რომელიც საკონკურსო პერიოდში შეიქმნება. კონკურსის მიზანია,  მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაცია და მხარდაჭერა.
                    კონკურსის სამ გამარჯვებულს (I,II,III ადგილი) გამოავლენს  ჟიური.  გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან  1  ოქტომბერს,  მასწავლებლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ კვირეულის მიმდინარეობისას,  საზეიმო მიღებაზე და საჩუქრად გადაეცემათ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სპეციალური პრიზები და  ასევე  ფულადი პრიზი:
                    ადგილი – 1000 ლარი;
                    II ადგილი  700 ლარი;
                    III ადგილი  500 ლარი.
                    წელს, კონკურსის მრავალფეროვნებისთვის  საერთო სათაურის “საუკეთესო მოთხრობა მასწავლებელზე,”  სკოლისა და მასწავლებლის ცხოვრებიდან ყველაზე აქტუალური და მნიშვნელოვანი_ ღირებულებების_ თემა გამოვყავით. რაც იმას ნიშნავს, რომ მწერლებმა უნდა შექმნან ნაწარმოებები, რომლებიც  ისეთი ღირებულებების დამკვიდრებას შეუწყობს ხელს,  როგორიცაა უსაფრთხო სასკოლო გარემო, ინკლუზიური განათლება, ტოლერანტობა, ინტერკულტურული განათლება, სამართლიანობა, მეგობრობა და  წარმოაჩენს მასწავლებლის  როლს ამ პროცესში.
                    წელს, ასევე სიახლე გვაქვს,  რომ კონკურს უკვე ექნება თავისი სიმბოლო, რომელიც გადაეცემა გამარჯვებულს!
                    ლიტერატურული ნაწარმოები უნდა გამოაგზავნოთ ელექტრონულად, მისამართზე:  mastsavlebeli.ge@gmail.com  გზავნილში მითითებული უნდა იყოს ავტორის ვინაობა და საკონტაქტო ინფორმაცია.
                    საკონკურსო მოთხრობის მოცულობა 5-15 გვერდამდე.

                    საკონკურსო მოთხრობების გამოგზავნის ბოლო ვადაა 1 სექტემბერი!

                    საუკეთესო მოთხრობები გამოქვეყნდება ინტერნეტგაზეთ „mastsavlebeli.ge“-ზე.
                    კონკურსის პარტნიორებია:    გამომცემლობა „ინტელექტი“, რომელიც თავის ორ რჩეულ ავტორს დააჯილდოვებს სპეციალური პრიზით  და „ საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია“, რომელმაც  დააწესა განსაკუთრებული პრიზი საბუნებისმეტყველო საგნის მასწავლებელთა პროფესიის პოპულარიზაციისა და მხარდაჭერისთვის!

                    ტრენინგი: ისტ გამოყენება სასწავლო პროცესში (აქტივობები, ივნისის ჯგუფი)


                    2018 წლის 09 ივნისს, წალენჯიხის N1 საჯარო სკოლაში 12:00 საათზე დაიწყება ტრენინგი: ისტ გამოყენება სასწავლო პროცესში.


                    პროექტის კითხვები

                      :: მონაწილეები

                    1. სოფიო ფაცაცია
                    2. ქეთო ყორშია
                    3. ნანა ძაძამია
                    4. მაია ხარჩილავა
                    5. ხათუნა თოლორაია
                    6. ლუიზა პერტაია
                    7. ირმა ღვინჯილია
                    8. სოფიო ფარულავა
                    9. მადონა ესართია


                    1. მარიკა კიკალიშვილი
                    2. სოფიკო ბაძაღუა
                    3. ნანა მებონია
                    4. მზაღო სარია
                    5. მანანა აკობია
                    6. შორენა ეფსია
                    7. მაკა ჯოლოხავა
                    8. იზა ლომაია
                    9. შუშანიკა თოლორაია
                    10. თათია ჯოლოხავა
                    11. ელენა გოგია
                    12. ცირა ქარდავა
                    13. მურთაზ კვარაცხელია

                    ტრენინგი 32 საათიანია,  თითო შეხვედრა გრძელდება 4 საათი. შეხვედრები დაგეგმილია შაბათ-კვირას

                      ::  ტრენინგის გრაფიკი
                      დღებიI დღეII დღეIII დღეIV დღეV დღეVI დღეVII დღეVIII დღე
                      რიცხვი09.0610.06
                      კვირის დღეშაბკვშაბკვშაბკვშაბკვ

                    ლინოითი


                    ტრენინგის დაწყებამდე
                    ჩამოტვირთეთ სახელმძღვანელო

                    დამლუკიდებლად შედით ელ ფოსტაზე (გმაილ) და გამოაგზავნეთ წერილი dato.malania@gmail.com. მისამართზე  (ინსტრუქციები   მუშაობაგაქართულება)
                    იფიქრეთ, ერთ ჩვეულებრივ გაკვეთილზე.
                    რომელი გაკვეთილს ჩატარება გინდათ?
                    რატომაა ეს გაკვეთილი მნიშვნელოვანი?
                    რა ტექნოლოგიური რესურსის გამოყენებაა შესაძლებელი ამ გაკვეთილზე?

                    MS პროდუქტების გაქართულება


                    შეავსეთ მიღება-ჩაბარება
                    შრიფტი
                    აქტივობები:


                      ::  I დღე
                    ტრენინგდღის გახსნა

                    სასწავლო პროცესში ისტ-ის გამოყენების ფორმები და მნიშვნელობა
                    21-ე საუკუნის განათლება. 
                    ისტ კომპეტენციები მასწავლებლებისთვის
                    ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნები ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში
                    სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები;
                    ისტ-ის სასწავლო პროცესში გამოყენების მიზნები და ამოცანები.

                    სასწავლო პროცესის ძირითადი ერთეულები
                    ელექტრონული ფოსტა gmail.com  (რეგისტრაცია,   მუშაობაგაქართულება)
                    გაკვეთილის ორგანიზების ძირითადი საფეხურები 
                    გაკვეთილის სამფაზიანი მოდელი 
                    სწავლა-სწავლების რამდენიმე ეფექტიანი სტრატეგია ისტ-ის გამოყენებით  
                    ტრენინგ დღის დახურვა 

                      ::  II დღე
                    +
                    გაკვეთილის გეგმის შაბლონი
                    გაკვეთილის გეგმის ნიმუში

                    ტრენინგდღის გახსნა  15
                    სამოდელო გაკვეთილი (ვიდეო1, ურთიერთსწავლება,  ვიდეოარხი)
                    გაკვეთილის დაგეგმვა და გეგმის ელექტრონული ვერსიის მომზადება ტექსტურ რედაქტორში   60

                    გემის ნიმუშები (კარგი სკოლა)
                    ისტ-ის გამოყენება გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესში;
                    ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტში; საავტორო უფლებები, ეთიკური და საკანმდებლო ნორმები  40
                    ფაილის ტიპები   25
                    ელექტრონული ინფორმაციის სანდოობა
                    ტექსტურ რედაქტორში მუშაობა -MS Word  85
                    შეავსეთ ტრენინგის შეფასების კითხვარი
                    ტრენინგ დღის დახურვა  15

                    ისტ გამოყენება (I პოსტი II  პოსტი, III  პოსტიIV პოსტი,  IV პოსტი გაგრძლება)

                      ::  III დღე

                    ტრენინგდღის გახსნა  15

                    სწორია არასწორია ტესტი 
                    ვიზუალური მასალის გამოყენება სწავლასწავლების პროცესში  20

                    წაიკითხეთ სახელმძღვანელოს მე-3 და მე-4 შეხვედრის ტექსტები
                    პროგრამა PowerPoint  90
                    პრეზენტაციის წარმართვის ძირითადი პრინციპები და ხერხები  20
                    პრეზენტაციის მომზადება  80
                    შეავსეთ ტრენინგის შეფასების კითხვარი
                    ტრენინგ დღის დახურვა  15 


                      ::  IV დღე

                    ტრენინგდღის გახსნა   15
                    პრეზენტაციის წარმართვის ძირითადი პრინციპები და ხერხები  60
                    ვირტუალური ლაბორატორია და ელექტრონული თამაში  40
                    სხვადასხვა საგანმანათლებლო ვებგვერდები; ვებგვერდები სხვადასხვა ტიპის  საგანმანათლებლო რესურსის/სავარჯიშოების შესაქმნელად  60
                     ხანის აკადემია
                    აუდიო-ვიდეო საშუალებები; შეჯამება;  50
                    შეავსეთ ტრენინგის შეფასების კითხვარი
                    ტრენინგდღის დახურვა  15

                    დავალება ნახეთ შემდეგი ბმულები
                    ბლოგის შექმნა

                    პრეზენტაციის ატვირთვა ბლოგზე

                    ვორდში შექმენით პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა (ცხრილის შექმნა)

                    1:) გაკვეთილის გეგმა  (ვორდი)
                    2)  პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა (ვორდში)
                    3) პრეზენტაცია  (პპ)


                      ::  V დღე

                    1.  ტრენინგდღის გახსნა    (15)
                    2.  კლასის მართვა  პრეზენტაცია სახელმძღვანელო  (30)
                    3.  პირადი ელექტრონული დღიური - ბლოგი  80
                    4.  სწავლის შეფასება; შეფასების რუბრიკის დამზადება MS Word, MS Excel-ში   100
                    5.  ტრენინგდღის დახურვა  15                      ::  VI დღე

                    1.  ტრენინგდღის გახსნა  15  სახელმძღვანელო
                    2.  გაკვეთილის შეფასება  60  სახელმძღვანელო
                    3.  ისტ-ის გამოყენება მრავალკომპონენტიანი შეფასებისათვის;  60  სავარჯიშო
                     ელექტონული ცხრილების გამოყნება პროცესის ავტომატიზირებისთვის.
                    4.  ელექტონულ ცხრილში მუშაობა  40  სახელმძღვანელო
                    5.  D-GP-IP  ბლოგი   50  Ict.tpdc.ge
                    6.  ტრენინგდღის დახურვა შეჯამება  15


                    შეავსეთ ტრენინგის შეფასების კითხვარი

                    დავალება: დაასრულეთ გაკვეთილის გეგმა. დაამატეთ ყველა კომპონენტი
                    თქვენს კოლეგას (ერთი ზევით, ერთი ქვევით) დაუწერეთ გაკვეთილის გეგმის განმავითარებელი კომენტარი

                    ნახეთ სოციალური და სასწავლო პროექტები (ვიდ. 34 წთ)
                    მოიფიქრეთ პროექტის თემა და ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი პროექტი ________  ამ პოსტში უპასუხეთ სახელმძღვანელოს   72 გვერდზე არსებულ 13 კითხვას (ეს კითხვები გადმოწერეთ (აბ წიგნიდან დააკოპირეთ) პოსტში და პასუხები მიაწერეთ


                      ::  VII დღე

                    1.  ტრენინგდღის გახსნა  15  სახელმძღვანელო
                    2.  სასწავლო პროექტი და ეფექტური სასწავლო პროექტის ძირითადი მახასიათებლები  20  სახელმძღვანელო
                    3.  კვლევითი პროექტის სტრატეგია  20  სახელმძღვანელო
                    4.  პროექტის დაგეგმვა  15  სახელმძღვანელო
                    5.  სასწავლო პროექტის განხორციელების საფეხურები და პროექტის განხორციელების გეგმა  15  პრეზენტაცია
                    6.  თანამშრომლობითი სასწავლო პროექტის დაგეგმვა ისტ-ის გამოყენებით  60
                    7.  Google სერვისები: Google drive  80  Ict.tpdc.ge სახელმძღვანელო
                    8.  ტრენინგდღის დახურვა  15  სახელმძღვანელო                      ::  VIII დღე

                    1.  ტრენინგ-დღის გახსნა   15  სახელმძღვანელო
                    2.  მასწავლებლის თვითშეფასების ფორმები და ისტ ინსტრუმენტები  15  პრეზენტაცია
                    3.  დისტანციური სწავლება  30  სახელმძღვანელო
                    4.  Google სერვისები ნამუშევრების გამოქვეყნება ინტერნეტში,  ბლოგზე  70  სახელმძღვანელო
                    5.  მონაწილეთა ბლოგების პრეზენტაცია  75
                    6.  ეთიკური ნორმებისა და კანონმდებლობის დაცვა ისტ-ის გამოყენებისას   15  პრეზენტაცია
                    7.  ტრენინგ დღის დახურვა/შეჯამება  20   

                    ციფრული მოქალაქეობის კითხვარი (შეფასება)
                    მონაწილემ აუცილებლად (სრულყოფილად) უნდა შექმნას ტრენინგით გათვალისწინებული პორტფოლიო:  ოთხი  ელექტრონული სასწავლო რესურსით და გამოაქვეყნოს პირად ბლოგზე.


                     დასრულებულია
                    პორტფოლიოს კომპონენტი 
                    კომენტარი 
                    გაკვეთილის გეგმა

                    გაკვეთილის პრეზენტაცია

                    გაკვეთილის შეფასების რუბრიკა

                    პროექტის გეგმა

                    რესურსები გამოქვეყნებულია პირად ბლოგზე


                    იყიდეთ ბითკოინი საკრედიტო ბარათით