-->

ტრენინგი: ისტ გამოყენება სასწავლო პროცესში (აქტივობები, ივნისის ჯგუფი)


2018 წლის 09 ივნისს, წალენჯიხის N1 საჯარო სკოლაში 12:00 საათზე დაიწყება ტრენინგი: ისტ გამოყენება სასწავლო პროცესში.


პროექტის კითხვები

  :: მონაწილეები

 1. სოფიო ფაცაცია
 2. ქეთო ყორშია
 3. ნანა ძაძამია
 4. მაია ხარჩილავა
 5. ხათუნა თოლორაია
 6. ლუიზა პერტაია
 7. ირმა ღვინჯილია
 8. სოფიო ფარულავა
 9. მადონა ესართია


 1. მარიკა კიკალიშვილი
 2. სოფიკო ბაძაღუა
 3. ნანა მებონია
 4. მზაღო სარია
 5. მანანა აკობია
 6. შორენა ეფსია
 7. მაკა ჯოლოხავა
 8. იზა ლომაია
 9. შუშანიკა თოლორაია
 10. თათია ჯოლოხავა
 11. ელენა გოგია
 12. ცირა ქარდავა
 13. მურთაზ კვარაცხელია

ტრენინგი 32 საათიანია,  თითო შეხვედრა გრძელდება 4 საათი. შეხვედრები დაგეგმილია შაბათ-კვირას

  ::  ტრენინგის გრაფიკი
  დღებიI დღეII დღეIII დღეIV დღეV დღეVI დღეVII დღეVIII დღე
  რიცხვი09.0610.06
  კვირის დღეშაბკვშაბკვშაბკვშაბკვ

ლინოითი


ტრენინგის დაწყებამდე
ჩამოტვირთეთ სახელმძღვანელო

დამლუკიდებლად შედით ელ ფოსტაზე (გმაილ) და გამოაგზავნეთ წერილი dato.malania@gmail.com. მისამართზე  (ინსტრუქციები   მუშაობაგაქართულება)
იფიქრეთ, ერთ ჩვეულებრივ გაკვეთილზე.
რომელი გაკვეთილს ჩატარება გინდათ?
რატომაა ეს გაკვეთილი მნიშვნელოვანი?
რა ტექნოლოგიური რესურსის გამოყენებაა შესაძლებელი ამ გაკვეთილზე?

MS პროდუქტების გაქართულება


შეავსეთ მიღება-ჩაბარება
შრიფტი
აქტივობები:


  ::  I დღე
ტრენინგდღის გახსნა

სასწავლო პროცესში ისტ-ის გამოყენების ფორმები და მნიშვნელობა
21-ე საუკუნის განათლება. 
ისტ კომპეტენციები მასწავლებლებისთვის
ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნები ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში
სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები;
ისტ-ის სასწავლო პროცესში გამოყენების მიზნები და ამოცანები.

სასწავლო პროცესის ძირითადი ერთეულები
ელექტრონული ფოსტა gmail.com  (რეგისტრაცია,   მუშაობაგაქართულება)
გაკვეთილის ორგანიზების ძირითადი საფეხურები 
გაკვეთილის სამფაზიანი მოდელი 
სწავლა-სწავლების რამდენიმე ეფექტიანი სტრატეგია ისტ-ის გამოყენებით  
ტრენინგ დღის დახურვა 

  ::  II დღე
+
გაკვეთილის გეგმის შაბლონი
გაკვეთილის გეგმის ნიმუში

ტრენინგდღის გახსნა  15
სამოდელო გაკვეთილი (ვიდეო1, ურთიერთსწავლება,  ვიდეოარხი)
გაკვეთილის დაგეგმვა და გეგმის ელექტრონული ვერსიის მომზადება ტექსტურ რედაქტორში   60

გემის ნიმუშები (კარგი სკოლა)
ისტ-ის გამოყენება გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესში;
ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტში; საავტორო უფლებები, ეთიკური და საკანმდებლო ნორმები  40
ფაილის ტიპები   25
ელექტრონული ინფორმაციის სანდოობა
ტექსტურ რედაქტორში მუშაობა -MS Word  85
შეავსეთ ტრენინგის შეფასების კითხვარი
ტრენინგ დღის დახურვა  15

ისტ გამოყენება (I პოსტი II  პოსტი, III  პოსტიIV პოსტი,  IV პოსტი გაგრძლება)

  ::  III დღე

ტრენინგდღის გახსნა  15

სწორია არასწორია ტესტი 
ვიზუალური მასალის გამოყენება სწავლასწავლების პროცესში  20

წაიკითხეთ სახელმძღვანელოს მე-3 და მე-4 შეხვედრის ტექსტები
პროგრამა PowerPoint  90
პრეზენტაციის წარმართვის ძირითადი პრინციპები და ხერხები  20
პრეზენტაციის მომზადება  80
შეავსეთ ტრენინგის შეფასების კითხვარი
ტრენინგ დღის დახურვა  15 


  ::  IV დღე

ტრენინგდღის გახსნა   15
პრეზენტაციის წარმართვის ძირითადი პრინციპები და ხერხები  60
ვირტუალური ლაბორატორია და ელექტრონული თამაში  40
სხვადასხვა საგანმანათლებლო ვებგვერდები; ვებგვერდები სხვადასხვა ტიპის  საგანმანათლებლო რესურსის/სავარჯიშოების შესაქმნელად  60
 ხანის აკადემია
აუდიო-ვიდეო საშუალებები; შეჯამება;  50
შეავსეთ ტრენინგის შეფასების კითხვარი
ტრენინგდღის დახურვა  15

დავალება ნახეთ შემდეგი ბმულები
ბლოგის შექმნა

პრეზენტაციის ატვირთვა ბლოგზე

ვორდში შექმენით პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა (ცხრილის შექმნა)

1:) გაკვეთილის გეგმა  (ვორდი)
2)  პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა (ვორდში)
3) პრეზენტაცია  (პპ)


  ::  V დღე

1.  ტრენინგდღის გახსნა    (15)
2.  კლასის მართვა  პრეზენტაცია სახელმძღვანელო  (30)
3.  პირადი ელექტრონული დღიური - ბლოგი  80
4.  სწავლის შეფასება; შეფასების რუბრიკის დამზადება MS Word, MS Excel-ში   100
5.  ტრენინგდღის დახურვა  15  ::  VI დღე

1.  ტრენინგდღის გახსნა  15  სახელმძღვანელო
2.  გაკვეთილის შეფასება  60  სახელმძღვანელო
3.  ისტ-ის გამოყენება მრავალკომპონენტიანი შეფასებისათვის;  60  სავარჯიშო
 ელექტონული ცხრილების გამოყნება პროცესის ავტომატიზირებისთვის.
4.  ელექტონულ ცხრილში მუშაობა  40  სახელმძღვანელო
5.  D-GP-IP  ბლოგი   50  Ict.tpdc.ge
6.  ტრენინგდღის დახურვა შეჯამება  15


შეავსეთ ტრენინგის შეფასების კითხვარი

დავალება: დაასრულეთ გაკვეთილის გეგმა. დაამატეთ ყველა კომპონენტი
თქვენს კოლეგას (ერთი ზევით, ერთი ქვევით) დაუწერეთ გაკვეთილის გეგმის განმავითარებელი კომენტარი

ნახეთ სოციალური და სასწავლო პროექტები (ვიდ. 34 წთ)
მოიფიქრეთ პროექტის თემა და ბლოგზე გააკეთეთ პოსტი პროექტი ________  ამ პოსტში უპასუხეთ სახელმძღვანელოს   72 გვერდზე არსებულ 13 კითხვას (ეს კითხვები გადმოწერეთ (აბ წიგნიდან დააკოპირეთ) პოსტში და პასუხები მიაწერეთ


  ::  VII დღე

1.  ტრენინგდღის გახსნა  15  სახელმძღვანელო
2.  სასწავლო პროექტი და ეფექტური სასწავლო პროექტის ძირითადი მახასიათებლები  20  სახელმძღვანელო
3.  კვლევითი პროექტის სტრატეგია  20  სახელმძღვანელო
4.  პროექტის დაგეგმვა  15  სახელმძღვანელო
5.  სასწავლო პროექტის განხორციელების საფეხურები და პროექტის განხორციელების გეგმა  15  პრეზენტაცია
6.  თანამშრომლობითი სასწავლო პროექტის დაგეგმვა ისტ-ის გამოყენებით  60
7.  Google სერვისები: Google drive  80  Ict.tpdc.ge სახელმძღვანელო
8.  ტრენინგდღის დახურვა  15  სახელმძღვანელო  ::  VIII დღე

1.  ტრენინგ-დღის გახსნა   15  სახელმძღვანელო
2.  მასწავლებლის თვითშეფასების ფორმები და ისტ ინსტრუმენტები  15  პრეზენტაცია
3.  დისტანციური სწავლება  30  სახელმძღვანელო
4.  Google სერვისები ნამუშევრების გამოქვეყნება ინტერნეტში,  ბლოგზე  70  სახელმძღვანელო
5.  მონაწილეთა ბლოგების პრეზენტაცია  75
6.  ეთიკური ნორმებისა და კანონმდებლობის დაცვა ისტ-ის გამოყენებისას   15  პრეზენტაცია
7.  ტრენინგ დღის დახურვა/შეჯამება  20   

ციფრული მოქალაქეობის კითხვარი (შეფასება)
მონაწილემ აუცილებლად (სრულყოფილად) უნდა შექმნას ტრენინგით გათვალისწინებული პორტფოლიო:  ოთხი  ელექტრონული სასწავლო რესურსით და გამოაქვეყნოს პირად ბლოგზე.


 დასრულებულია
პორტფოლიოს კომპონენტი 
კომენტარი 
გაკვეთილის გეგმა

გაკვეთილის პრეზენტაცია

გაკვეთილის შეფასების რუბრიკა

პროექტის გეგმა

რესურსები გამოქვეყნებულია პირად ბლოგზე


შეაფასეთ:

0 კომენტარი :

გააკეთეთ კომენტარი

იყიდეთ ბითკოინი საკრედიტო ბარათით